fbpx

Projekty

Projednání dopravní koncepce Ruské ulice v Plzni

 • Termín realizace: 2024
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Dopady Místního akčního plánu vzdělávání na Broumovsku

 • Termín realizace: červen 2022 – říjen 2023
 • Místo realizace: ORP Broumov
více...

Projednání dopravní koncepce s obyvateli Starého Plzence

 • Termín realizace: 2023
 • Místo realizace: Starý Plzenec
více...

Kvalitnější služby pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami

 • Termín realizace: 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
 • Místo realizace: Okresy Domažlice a Klatovy
více...

Komunitní centrum města Nepomuk

 • Termín realizace: 2021-2026
 • Místo realizace: Nepomuk
více...

Strategické plánování pro Alliance Française de Plzeň

 • Termín realizace: 2023
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Strategické plánování pro Ranou péči Kuk, z.s.

 • Termín realizace: 2023
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Obnova Papírenského parku v Plzni

 • Termín realizace: 2023
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Obnova veřejného prostranství v ulici Majakovského v Plzni

 • Termín realizace: 2023
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Podpora bydlení na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby

 • Termín realizace: 1. 4. 2023 – 31. 12. 2025
 • Místo realizace: Město Plzeň
více...

Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví

 • Termín realizace: 1. 2. 2023 - 31. 1. 2026
 • Místo realizace: ORP Horažďovice, území MAS Pošumaví
více...

Revitalizace severní části sídliště Horní Slavkov

 • Termín realizace: 2022 - 2023
 • Místo realizace: Horní Slavkov
více...

Víc než jen bydlení

 • Termín realizace: Od roku 2019
více...

Názorový průzkum - spokojenost s kulturní nabídkou v Plzni

 • Termín realizace: duben-září 2022
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Podpora participace v Plzni

 • Termín realizace: 1. 10. 2020 – 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje

 • Termín realizace: 1.9.2021 - 30.11.2022
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
více...

Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji

 • Termín realizace: 1. 10. 2021 – 30. 4. 2024
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
více...

Strategie rozvoje Mikroregionu Radyně 2021-2027

 • Termín realizace: 2021
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
více...

Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů na Plzeňsku

 • Termín realizace: 1. 1. 2019 – 30. 9. 2021
 • Místo realizace: plzeňská aglomerace (ITI Plzeň)
více...

Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu demokracie

 • Termín realizace: 1. 7. 2018 – 31. 12. 2021
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
více...

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku

 • Termín realizace: 2020–2022
 • Místo realizace: ORP Sušice
více...

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku

 • Termín realizace: 2020–2022
 • Místo realizace: ORP Horažďovice
více...

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku

 • Termín realizace: 2020–2022
 • Místo realizace: ORP Přeštice
více...

Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb na Klatovsku

 • Termín realizace: 2020–2022
 • Místo realizace: ORP Klatovy
více...

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku

 • Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
 • Místo realizace: ORP Domažlice
více...

Zapojení veřejnosti do obnovy Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

 • Termín realizace: 2016–2017
 • Místo realizace: Rokycany
více...

Kampus snů – plánování koncepce kampusu univerzitního areálu Západočeské univerzity

 • Termín realizace: 2017–2018
 • Místo realizace: Plzeň, kampus Západočeské univerzity
více...

Komunitní plánování sociálních služeb na Kralovicku

 • Termín realizace: 2020–2022
 • Místo realizace: ORP Kralovice
více...

Komunitní plánování sociálních služeb na Nýřansku

 • Termín realizace: 2020–2022
 • Místo realizace: ORP Nýřansko
více...

Komunitní plánování sociálních služeb na Blovicku

 • Termín realizace: 2020–2022
 • Místo realizace: ORP Blovice
více...

Evaluace činnosti komunitního centra v Nýrsku

 • Termín realizace: 2019–2020
 • Místo realizace: Nýrsko
více...

Místní akční plán vzdělávání na Klatovsku

 • Termín realizace: 2019–2022
 • Místo realizace: SO ORP Klatovy
více...

Komunitní centrum Nýrsko

 • Termín realizace: 2018–2023
 • Místo realizace: Nýrsko
více...

Založení a rozvoj sociálního podniku Prádelna Ráj v obci Příchvoj

 • Termín realizace: 2012–doposud
 • Místo realizace: obec Příchvoj
více...

Strategické plánování pro komunitní centrum Nýrsko

 • Termín realizace: 2020
 • Místo realizace: Nýrsko
více...

Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích

 • Termín realizace: 2014
 • Místo realizace: Bezdružice
více...

Rekonstrukce pivovaru Domažlice – Hvozd

 • Termín realizace: 2013
 • Místo realizace: Domažlice
více...

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku

 • Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
 • Místo realizace: ORP Horšovský Týn
více...

Chodníky v Dešenicích

 • Termín realizace: 2019–2021
 • Místo realizace: městys Dešenice
více...

Koncepce seniorské politiky města Ostrova pro období 2020–2023

 • Termín realizace: 2019
 • Místo realizace: město Ostrov (Karlovarský kraj)
více...

Projednání studie na obnovu části sídliště Bory

 • Termín realizace: 2019
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Architektonická soutěž ve Starém Plzenci

 • Termín realizace: 2016–2017
 • Místo realizace: Starý Plzenec
více...

Evaluace sociálního bydlení v Jindřichově Hradci

 • Termín realizace: 2018–2020
 • Místo realizace: Jindřichův Hradec
více...

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Rokycansku

 • Termín realizace: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019
 • Místo realizace: ORP Rokycany
více...

Program rozvoje města Stříbra 2016–2023

 • Termín realizace: 2015–2016 a 2019
 • Místo realizace: Stříbro
více...

Program rozvoje města Plasy 2015

 • Termín realizace: 2015 a 2018
 • Místo realizace: Plasy
více...

Podpora odborného partnerství - prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji

 • Termín realizace: 1. 8. 2016 – 31. 7. 2018
 • Místo realizace: Obce Rokycany, Klatovy, Dobřany a Nýrsko v Plzeňském kraji
více...

Sudety západních Čech ve vzpomínkách pamětníků i v současnosti

 • Termín realizace: 2010–2018
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
více...

Zapojení veřejnosti do úprav bývalého BMX hřiště na Košutce v Plzni

 • Termín realizace: 2016–2017
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Mystery klient na městském úřadě ve Stříbře

 • Termín realizace: květen–červen 2017 a únor–březen 2019
 • Místo realizace: Stříbro
více...

Škola aktivního občana

 • Termín realizace: 2015–2016
 • Místo realizace: Česká republika
více...

Analýza komunikace a spolupráce města s občany

 • Termín realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
více...

Strategie rozvoje mikroregionu Touškovsko 2015–2020

 • Termín realizace: 2014–2015
 • Místo realizace: Touškovsko
více...

Obrazy historie regionu

 • Termín realizace: 2014–2015
 • Místo realizace: Plzeňský kraj a Svobodný stát Bavorsko
více...

Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor

 • Termín realizace: 2012–2015
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Otevřený úřad – Horažďovice

 • Termín realizace: 2013–2015
 • Místo realizace: Horažďovice
více...

Lochotínský park v Plzni

 • Termín realizace: 2007
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Park na přání - Zemník na Košutce

 • Termín realizace: 2001
 • Místo realizace: Plzeň
více...