fbpx

Aktuality

Víc než jen bydlení pokračuje!

17. 4. 2023

Řešení dostupnosti bydlení nás opravdu baví, proto byla již třetím projektem podpořena činnost naší sociální realitní agentury Víc než jen bydlení. Díky projektu „Podpora bydlení na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby“ tak můžeme od dubna 2023 do konce roku 2025 rozšiřovat naše služby v oblasti zabydlování rodin v bytové nouzi na území města

více...

Zveme k diskusi o budoucnosti veřejné dopravy v Plzni. Přijďte 8.března od 17 hod do Moving station

16. 1. 2023

Přijďte na diskusi na téma BUDOUCNOST VEŘEJNÉ DOPRAVY spojenou s představením Generelu veřejné dopravy města Plzně Kdy: 8.3.2023 od 17 hod Kde: setkání se konají v prostorách Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň. Město Plzeň připravuje dopravní plán s výhledem do roku 2040 tzv. Generel veřejné dopravy, který bude mít potenciál usměrňovat v dlouhodobém výhledu

více...

Zveme k diskusi o budoucnosti cyklodopravy v Plzni. Přijďte 8. února od 17 hod do Moving station

13. 1. 2023

Přijďte na diskusi na téma BUDOUCNOST CYKLODOPRAVY a pomozte vytvořit Generel cyklodopravy Kdy: 8. února od 17 do 19 hod Kde: Moving Station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň Využíváte v Plzni kolo jako dopravní prostředek? Zajímá vás, jak je naplánován rozvoj cyklodopravy v Plzni? Přijďte připomínkovat strategický dokument, který ovlivní dopravu v Plzni na další

více...

Zveřejňujeme Analýzu participace v Plzni

13. 12. 2022

Zkušenosti se zapojováním občanů do rozhodování o rozvoji města mapuje nový dokument Analýza participace v Plzni. Vznik Analýzy participace v Plzni byl iniciován naší organizací Centrem pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s výzkumným týmem Katedry Antropologie FF ZČU v Plzni. Dokument zpracovává výsledky tzv. kvalitativního výzkumu založeného na rozhovorech s vybranými informátory, v

více...

PF 2023

12. 12. 2022

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kdo s námi v roce 2022 spolupracovali na rozvoji měst a obcí, sociálních služeb, dostupného bydlení, občanské společnosti či v rámci jiných aktivit!  Přejeme Vám krásné a poklidné prožití vánočních svátků  a v novém roce hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů. 

více...

Jak vnímají Plzeňáci kulturu v Plzni?

12. 12. 2022

V uplynulých měsících jsme se mezi dalšími aktivitami zabývali také průzkumem názorů Plzeňáků na kulturní dění v Plzni. Od května 2021 do letošního srpna se nám podařilo nasbírat přes tisíc dotazníků z celé Plzně od studentů, dospělých i seniorů. Ptali jsme se, jak často lidé navštěvují kulturní akce, co se jim v Plzni líbí nebo

více...

Horní Slavkov plánuje revitalizaci sídliště

5. 12. 2022

Sobotu po svatém Martinovi jsme strávili s obyvateli sídliště v Horním Slavkově. Společně s nimi jsme zkoumali možnosti vylepšení prostranství okolo jejich domů. Na procházce s architekty a při diskusi u kávy a čaje jsme s nimi řešili, jaká jsou jejich přání a trápení. Architekti a vedení města představovali své úvahy o cestách, kterými je možné se při úpravách

více...

Bezbariérovost může mít mnoho podob

24. 11. 2022

Pro osoby se sluchovým postižení bude komunikace s úřady v Plzeňském kraji o něco snadnější. S organizací Tichý svět, o.p.s. jsme vytvořili videopřeklady webových sekcí několika měst. Ve veřejném prostoru dochází běžně k odstraňování fyzických bariér. Takové bariéry brání osobám s nějakým pohybovým znevýhodněním využívat svobodně veřejný prostor. Snižují se obrubníky, budují se výtahy nebo nájezdy vedle

více...

Rozvoj vzdělávání na Klatovsku

3. 11. 2022

Hotová strategie rozvoje vzdělávání na Klatovsku, desítky projektových aktivit pro žáky, stovky hodin vzdělávání, pomůcky a knihy pro školy za stovky tisíc. Do projektu Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání (MAP) se zapojila většina základních a mateřských škol z Klatovska, které tak získaly sady kvalitních výukových a diagnostických pomůcek. Pedagogové se mohli zúčastnit seminářů šitých na míru

více...

Zveme na akreditovaný kurz "Jsem OK, jsi OK"

2. 11. 2022

                  Program je zaměřený na rozvoj profesionality sociálních pracovníků pří práci s klienty: v sociálním vyloučení, chudobě, odlišném sociokulturním prostředí. Nabízí: metody a techniky zvládání stresu a konfliktních situací, vyzkoušíte si techniky komunikace z pohledu transakční analýzy, představí zásady a metody efektivní komunikace mezi pracovníky i pracovníkem

více...

Naplánovali jsme rozvoj sociálních služeb v sedmi regionech Plzeňského kraje

7. 10. 2022

          Od začátku roku 2020 jsme realizovali celkem sedm individuálních projektů zaměřených na plánování rozvoje sociálních služeb v několika regionech Plzeňského kraje, konkrétně se jednalo o Kralovicko, Nýřansko, Přešticko, Blovicko, Klatovsko, Sušicko a Horažďovicko. Hlavním cílem našeho počínání bylo zhodnotit situaci v sociální oblasti jednotlivě u každého z regionů, tj. jaké sociální služby tam

více...

Zveme na akreditovaný seminář na téma Pedagog a sociokulturní specifika romského žáka

29. 9. 2022

Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky z Plzeňského kraje na dvoudenní akreditovaný seminář věnovaný sociokulturním specifikům romských žáků. Seminář se bude konat ve dnech 17. a 18. října 2022 od 9:00 do cca 16 hodin v prostorách Magistrátu města Plzně, Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování, Jagellonská 8, Plzeň Absolvování kurzu Vám pomůže porozumět kontextu života

více...
Kreativní demokratická škola

Zveme na diskusní setkání s tématem Ekologická výchova v Plzni

14. 9. 2022

které se koná 12. října 2022 od 14:30 do 16:30 hod v budově Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň. Setkání je určené všem školám, školkám, neziskovým organizacím a dalším zájemcům o ekologickou výchovu z Plzně. Na setkání bude představena nově zpracovávaná Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje

více...

Jak proběhla diskuse k cyklogenerelu města Plzně? Zveřejněn je zápis ze setkání.

5. 6. 2022

Přečtěte si zápis ze setkání  ZDE. Jsme rádi, že město přijalo naši nabídku ke spolupráci na přípravě a projednávání důležitých strategických dokumentů týkajících se veřejné dopravy a cyklodopravy a otevřelo je veřejnosti, a to na začátku přípravy dokumentů. Termín dalšího setkání, kde bude představen návrh cyklogenerelu se bude konat na podzim roku 2022. Všechny účastníky,

více...

Nabídka brigády

30. 5. 2022

Hledáme tazatele pro dotazníkové šetření, které pořádá Odbor kultury Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy. Cílem šetření je zjistit názory, potřeby a přání obyvatel Plzně v oblasti kultury. Sběr dotazníků již probíhá ve všech deseti městských částí Plzně, ale je stále možnost se do sběru zapojit. Finanční odměna činí 60,- Kč

více...

Jak proběhla diskuse s veřejností o cyklogenerelu? Zveřejňujeme tiskovou zprávu

27. 5. 2022

Tisková zpráva ke stažení   Město Plzeň připravuje plán rozvoje místní cyklodopravy, tzv. cyklogenerel. Příspěvková organizace Správa veřejného statku města Plzně, která je jeho zpracovatelem, do přípravy zapojuje také veřejnost a sbírá zkušenosti obyvatel města. Otevřená diskuse, kterou pro tuto příležitost připravilo Centrum pro komunitní práci západní Čechy, se uskutečnila v úterý 24. května v kulturním prostoru Moving Station

více...

Zveme k diskusi o budoucnosti cyklodopravy v Plzni. Přijďte 24.května od 17 hod do Moving station.

27. 4. 2022

Přijďte na diskusi na téma BUDOUCNOST CYKLODOPRAVY a pomozte vytvořit Generel cyklodopravy Kdy: 24. května od 17 do 19 hod. Kde: Moving Station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň Využíváte v Plzni kolo jako dopravní prostředek? Jak se Vám jezdí? Nejste spokojeni? Máte návrhy ke zlepšení? Co by se muselo změnit, abyste začali jezdit do práce

více...

Jak proběhly diskuse o veřejné dopravě?

20. 4. 2022

Během března a v prvním dubnovém týdnu proběhlo deset workshopů se skupinami žáků základních škol a studentů středních škol, setkání s řediteli škol a rodiči, setkání se zástupci velkých zaměstnavatelů a na závěr proběhla diskuse se širokou veřejností, zájem o diskuse byl značný, všech diskusí se účastnilo celkem přibližně 300 diskutujících. Společným jmenovatelem všech diskusí

více...

Jak proběhly diskuse s veřejností o Generelu veřejné dopravy? Zveřejňujeme tiskovou zprávu.

7. 4. 2022

Tisková zpráva ke stažení VEŘEJNOST SE ZAPOJILA DO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY V PLZNI Město Plzeň připravuje plán rozvoje veřejné dopravy s výhledem do roku 2040, tzv. generel veřejné dopravy. Záměrem generelu je vytvořit vizi, jak se bude veřejná doprava rozvíjet v dalších desetiletích. V rámci jeho příprav město ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy a organizací Johan

více...

Zveme k diskusi o veřejné dopravě v Plzni. Přijďte 6.4. od 17 hod do Moving station

22. 2. 2022

Jak jste ne/spokojeni s veřejnou dopravou? Co by se muselo změnit, abyste více využívali veřejnou dopravu? Využili byste při cestách po Plzni vlak nebo příměstské autobusy? Nejste spokojení a máte návrhy ke zlepšení? Přijďte diskutovat na následující setkání: Veřejná doprava  Kdy: 6.4. 2022 od 17 do 19 hod Kde: setkání se konají v prostorách Moving

více...

Zveme na diskusní setkání s tématem Ekologická výchova v Plzni

1. 2. 2022

které se koná 21. února 2022 od 14:30 do 18:00 hod v budově Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň.   Setkání je určené všem školám, školkám, neziskovým organizacím a dalším zájemcům o ekologickou výchovu z Plzně. Jak se Vám učí ekologická výchova ve Vaší škole/školce? Jakou další podporu byste potřebovali?   Jaké oblasti vnímáte jako

více...

Výzva pro všechny školy z Plzeňského kraje

21. 1. 2022

Pomozte nám zkvalitnit současnou podobu ekologické výchovy. V současné době připravujeme  Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje. Je velmi důležité, aby koncepce odrážela potřeby a problémy škol všech stupňů. Proto jsme vytvořili  tento dotazník, k nalezení je zde. Výstupy z dotazníku poslouží ke zkvalitnění podmínek pro EVVO v

více...

PF 2022

21. 12. 2021

Za celý tým Centra pro komunitní práci západní Čechy Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a v novém roce jen to nejlepší! Těšíme se na další spolupráci!  

více...

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představilo první výsledky analýzy současného stavu participace v Plzni

2. 12. 2021

Ve středu 1.12. proběhlo v Moving Station pracovní setkání zástupců města a neziskového sektoru, kteří se zabývají místním rozvojem. Cílem bylo konzultovat otázky týkající se stavu participace v Plzni. Jednání se zúčastnili například náměstek primátora města Plzně Michal Vozobule, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Jana Komišová nebo zahradní

více...

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji

22. 11. 2021

Na jaře loňského roku jsme hned v sedmi regionech Plzeňského kraje začali realizovat projekty zaměřené na komunitní plánování sociálních služeb, konkrétně se jedná o Blovicko, Horažďovicko, Klatovsko, Kralovicko, Nýřansko, Přešticko a Sušicko. Cílem těchto dvouletých projektů je zlepšovat kvalitu a dostupnost sociálních služeb určených lidem v těžkých životních situacích, třeba těm, kteří se dostali do dluhové spirály,

více...

Víc než jen bydlení pokračuje

18. 11. 2021

Sociálně odpovědná realitní agentura Víc než jen bydlení má za sebou již 32 měsíců usilovné práce v oblasti sociálního bydlení. A nekončíme! Díky podpoře Norských fondů můžeme pod označením Víc než jen bydlení II tuto úspěšnou realitní službu vykonávat dalších 31 měsíců! A jak „jednička“ dopadla? Celkem bylo uzavřeno 17 nájemních smluv. Pomohli jsme tak normálně

více...

Centrum pro komunitní práci západní Čechy spouští analýzu participace v Plzni

27. 5. 2021

Praha, Brno a Ostrava v posledních letech stále častěji vyzývají své občany, aby se zapojili do plánování významných rozhodnutí nebo se podíleli na vytváření strategických dokumentů. Význam občanské participace roste, města zřizují samostatná pracoviště, kde odborníci iniciují projekty pro větší zapojení veřejnosti při rozhodování o budoucích projektech. Po třiceti letech, kdy se participace stala součástí

více...

Reportáž o průběhu projektu Víc než jen bydlení

12. 12. 2020

Za dosavadní rok a půl trvání projektu Víc než jen bydlení  se nám v Plzni podařilo získat 13 bytů. Aktuálně budeme nově obsazovat 4 byty ještě před Vánocemi. Jsou to různé rodiny, i vícečetné romské rodiny se šesti dětmi, nebo je tam třeba maminka s pěti dětmi. Pak tam jsou samoživitelky s jedním či dvěma

více...

Jak proběhlo představení studie na obnovu části sídliště Bory

10. 10. 2019

Dne 8. října 2019 byla představena studie na obnovu části sídliště Bory, zúčastnilo se přibližně devadesát obyvatel ulic Mandlova 1-23, Heyrovského 46-54 a Luďka Pika 1-15. Po představení studie autorským týmem následovala diskuse. Nejvíce se místní zajímali o zeleň a navýšení stavu parkovacích míst. Získané připomínky budou sloužit k další projektové přípravě. Správa veřejného statku

více...

Pozvánka na představení návrhu studie na obnovu části sídliště Bory

10. 9. 2019

V úterý 8. října 2019 od 17.00 do 19.30 hodin proběhne v 11. Školní jídelně Plzeň (Baarova 31) představení architektonické studie, která navrhuje upravit dopravu, zeleň a parkování v části sídliště Bory. Zváni jsou obyvatelé ulic Mandlova 1-23, Heyrovského 46-54 a Luďka Pika 1-15.  Po představení studie autorským týmem bude následovat moderovaná diskuse. Získané připomínky budou sloužit

více...

Rozhovor s majitelem bytu

1. 9. 2019

Redaktorka pořadu O Roma vakeren (Romové hovoří) Renata Horváthová vyzpovídala majitele bytu, který s námi spolupracuje a pronajímá byt. Poslechněte si rozhovor od 8:40 minuty. Věříme, že se najdou další vlastníci nemovitostí, kteří se do projektu zapojí. Záznam rozhovoru naleznete zde.

více...

Založili jsme první sociálně odpovědnou agenturu v Plzni

27. 5. 2019

Přístup k férovému a slušnému bydlení není samozřejmostí pro všechny skupiny obyvatel nejen v Plzeňském kraji. Chybějící zákon o sociálním bydlení i dlouhé čekací lhůty a přísně nastavené podmínky pro získání nájemního bydlení řady obcí zhoršují problémy spojené s bytovou nouzí. Proto začínáme nabízet sociálně odpovědné realitní služby pronajímatelům nemovitostí na Plzeňsku. Pokud chcete výhodně

více...

Jak proběhlo druhé plánovací setkání k území bývalého BMX hřiště na Košutce?

11. 12. 2016

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se konalo druhé plánovací setkání s občany, kde se diskutovalo o tom, jak Park na přání Zemník rozšířit o plochu zrušeného BMX hřiště. Setkání v bývalé škole v Krašovské ulici se zúčastnilo kolem třiceti lidí, kteří bydlí v nejbližším okolí a park a přilehlé území velmi dobře znají, protože je povětšinou využívají ke

více...