fbpx

Veřejné setkání k výstavbě a napojení Finkova pole

5. 12. 2023

Již podruhé se sešli obyvatelé Sedlce, aby diskutovali o plánované výstavbě rodinných domů na Finkově poli a dopravním napojení této lokality. V sálu Lidového domu se sešlo přes sto místních obyvatel, kterých se plánovaná výstavba přímo dotýká. Proběhla velmi živá diskuse a většina přítomných zůstala v Lidovém domě dlouho do večera.

Obyvatelé Sedlce mají obavy ze snížení kvality života v obci, ze zvýšení automobilové dopravy či vyšších nároků na infrastrukturu. Otázky občanů se proto nejvíce týkaly právě dopravního napojení lokality a hledání možností, jak snížit dopady nárůstu automobilové dopravy. V diskusi opakovaně zazníval význam územního plánu města, a jak je důležité aktivní zapojení občanů při jeho zpracování, kdy je způsob využití jednotlivých lokalit ještě možné ovlivnit.

Starosta Jan Eret na začátku setkání také shrnul předchozí červnovou diskuzi s občany a informoval o krocích, které město od té doby podniklo. Došlo k prověření alternativních možností dopravního napojení a zahájení kroků k zpracování územní studie  Finkova pole upravující zejména hustotu zástavby, rozsah veřejného prostranství či nakládání s dešťovými vodami. O představení návrhu řešení dopravního napojení a veřejného prostranství u sedlecké hasičárny se postaralo studio CityUpgrade.

fotogalerie

RAF_9295
RAF_9298
RAF_9308
RAF_9313