O nás

Hodnoty CpKP

Pracovníci Centra pro komunitní práci západní Čechy věří, že posilování místní komunity a trvalé rozšiřování možností její účasti na rozhodování o své budoucnosti je nutnou podmínkou pro dosažení odpovídající kvality a trvalé udržitelnosti života. 

Jen silná a sebevědomá komunita v sobě najde dostatek energie a nových nápadů k zajištění vlastní ekonomické nezávislosti, sociální soudržnosti a k obnově přírodního a kulturního dědictví.

Místní komunitu lze posilovat jen na základě partnerského přístupu; tedy tím, že pomáháme k rozvíjení jejích vlastních nápadů, poznáváme ji a zprostředkováváme jí kontakt s novými myšlenkami  - a sami se tím proměňujeme (měníme, vzděláváme, obohacujeme).

Náš zájem o místní komunitu je dlouhodobý a stálý a výše uvedené principy uplatňujeme i mezi sebou, při každodenní profesionální snaze o jejich naplnění.

Poslání CpKP

Naším posláním je posilování místních komunit, podpora občanského aktivismu (občanské angažovanosti) a účasti veřejnosti na rozvoji obcí, měst a regionů.

Díky dlouhodobému působení v Plzeňském kraji, intenzivní spolupráci s partnery z řad samosprávy, neziskových organizací, základních a středních škol, podnikatelů i aktivních jednotlivců známe a stále hlouběji poznáváme území, ve kterém působíme, jeho problémy a možnosti.

Všem našim partnerům pomáháme s řešením problémů, na které při své práci naráží, především formou asistence při přípravě a získání finančních prostředků, dále spoluprací na realizaci, administraci a následném hodnocením projektů napomáhajících obnově kulturního a přírodního dědictví, ekonomické soběstačnosti a sociální soudržnosti.

Nedílnou součástí naší činnosti je vzdělávání ve výše uvedených tématech, sdílení zkušeností z národní i mezinárodní úrovně a tvorba dlouhodobých rozvojových strategií.

Lidé

Výroční zprávy

                                 

 

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg