fbpx

O nás

Naším posláním je posilování místních komunit, podpora občanské angažovanosti a účasti veřejnosti na rozvoji obcí, měst a regionů. Díky dlouhodobému působení v Plzeňském kraji, intenzivní spolupráci s partnery z řad samosprávy, neziskových organizací, základních a středních škol, podnikatelů i aktivních jednotlivců známe a stále hlouběji poznáváme území, ve kterém působíme, jeho problémy a možnosti. Nedílnou součástí naší činnosti je vzdělávání ve výše uvedených tématech, sdílení zkušeností z národní i mezinárodní úrovně a tvorba dlouhodobých rozvojových strategií.


tiskové zprávy

Plzeňská sociální realitní agentura zajistila bydlení první stovce klientů

8. 4. 2024

Sociální realitní agentura Víc než jen bydlení zajistila v Plzni standardní bydlení první stovce klientů. Samoživitelky s dětmi, romské rodiny, rodiny pěstounů a další lidé s omezeným přístupem na standardní trh s bydlením mohou čerpat reálnou pomoc od této inovativní služby, a to díky aktuální podpoře financí z Norských fondů. Sociální realitní agentura Víc než

více...

Zveřejňujeme pátý ze série rozhovorů o Papírenském parku s náměstkem primátora

5. 10. 2023

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Bc. Alešem Tolarem, náměstkem primátora města Plzně pro oblast dopravy a životní prostředí Máte nějakou roli nebo odpovědnost ve vztahu k Papírenskému parku? Má role vyplývá z funkce náměstka primátora, přičemž jednou

více...

Zveřejňujeme čtvrtý ze série rozhovorů o Papírenském parku se zástupcem developera

3. 10. 2023

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Ing. Patrikem Novákem, architektem, prokuristou a společníkem společnosti BC Real Jaký máte vztah k Papírenskému parku?   Areál bývalé papírny je dnes součástí jedné firmy, Nová Papírna a.s., což jsou

více...

Zveřejňujeme třetí ze série rozhovorů o Papírenském parku v Plzni

26. 9. 2023

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Ing. Janou Kolářovou, bývalou zaměstnankyní papíren a později pracovnicí Odboru životního prostředí na městské části Slovany. Rozhovor s Ing. Janou Kolářovou, bývalou zaměstnankyní papíren a později pracovnicí Odboru životního prostředí na

více...

Zveřejňujeme druhý ze série rozhovorů o Papírenském parku

19. 9. 2023

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Ing. Dagmar Kaiferovou Svobodovou, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně Máte nějakou odpovědnost ve vztahu k Papírenského parku? Odpovědnost úplně napřímo ne, Papírenský park je pro nás každopádně místem,

více...

Zveřejňujeme první ze série rozhovorů o Papírenském parku

12. 9. 2023

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Tento první rozhovor byl připraven pro Radniční listy města Plzně (9/2023) a kompletní znění si můžete přečíst i zde.  Rozhovor s krajinářskými architektkami ze Správy veřejného statku města Plzně Ing. Lucií Davídkovou, vedoucí

více...

Daří se nám vytáhnou lidi z bytové nouze

25. 7. 2023

O prázdninách napsala Mladá fronta Dnes pěkný článek o čtyřech letech působení naší sociálně odpovědné realitní služby. Pokud se chcete dozvědět o našem projektu více, můžete si o něm přečíst níže ve fotogalerii. Více informací o projektu najdete také zde. Norské fondy 2014-2021, LP – Program lidská práva podporují naše projektové aktivity v oblasti zabydlování romských

více...

Jak proběhla diskuse s veřejností o cyklogenerelu? Zveřejňujeme tiskovou zprávu

27. 5. 2022

Tisková zpráva ke stažení   Město Plzeň připravuje plán rozvoje místní cyklodopravy, tzv. cyklogenerel. Příspěvková organizace Správa veřejného statku města Plzně, která je jeho zpracovatelem, do přípravy zapojuje také veřejnost a sbírá zkušenosti obyvatel města. Otevřená diskuse, kterou pro tuto příležitost připravilo Centrum pro komunitní práci západní Čechy, se uskutečnila v úterý 24. května v kulturním prostoru Moving Station

více...

Jak proběhly diskuse s veřejností o Generelu veřejné dopravy? Zveřejňujeme tiskovou zprávu.

7. 4. 2022

Tisková zpráva ke stažení VEŘEJNOST SE ZAPOJILA DO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY V PLZNI Město Plzeň připravuje plán rozvoje veřejné dopravy s výhledem do roku 2040, tzv. generel veřejné dopravy. Záměrem generelu je vytvořit vizi, jak se bude veřejná doprava rozvíjet v dalších desetiletích. V rámci jeho příprav město ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy a organizací Johan

více...

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představilo první výsledky analýzy současného stavu participace v Plzni

2. 12. 2021

Ve středu 1.12. proběhlo v Moving Station pracovní setkání zástupců města a neziskového sektoru, kteří se zabývají místním rozvojem. Cílem bylo konzultovat otázky týkající se stavu participace v Plzni. Jednání se zúčastnili například náměstek primátora města Plzně Michal Vozobule, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Jana Komišová nebo zahradní

více...

Centrum pro komunitní práci západní Čechy spouští analýzu participace v Plzni

27. 5. 2021

Praha, Brno a Ostrava v posledních letech stále častěji vyzývají své občany, aby se zapojili do plánování významných rozhodnutí nebo se podíleli na vytváření strategických dokumentů. Význam občanské participace roste, města zřizují samostatná pracoviště, kde odborníci iniciují projekty pro větší zapojení veřejnosti při rozhodování o budoucích projektech. Po třiceti letech, kdy se participace stala součástí

více...

Založili jsme první sociálně odpovědnou agenturu v Plzni

27. 5. 2019

Přístup k férovému a slušnému bydlení není samozřejmostí pro všechny skupiny obyvatel nejen v Plzeňském kraji. Chybějící zákon o sociálním bydlení i dlouhé čekací lhůty a přísně nastavené podmínky pro získání nájemního bydlení řady obcí zhoršují problémy spojené s bytovou nouzí. Proto začínáme nabízet sociálně odpovědné realitní služby pronajímatelům nemovitostí na Plzeňsku. Pokud chcete výhodně

více...

milníky

1996

Jiří Dusík, Roman Haken, Pavla Jindrová Dusíková a Gabriela Šindlerová zakládají Centrum pro komunitní práci jako síť neziskových organizací. Jednou z pěti poboček je i plzeňské Centrum pro komunitní práci západní Čechy

2000

Zahajujeme spolupráci s mikroregiony Konstantinolázeňsko a Úhlava a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Snažíme se zapojit veřejnost do vznikajících strategií rozvoje obou regionů. Spolupráce se osvědčila. Díky tehdejší manažerce mikroregionu Konstantinolázeňsko Mirce Válové jsme mohli uplatnit nové metody komunitního rozvoje jako tvorba vize komunity nebo utváření místa. Na první úspěchy navazujeme dalšími projekty – společným plánováním rekonstrukce deseti obecních návsí, tvorbou vize komunity v Lestkově nebo utvářením místa v Kořeni. Koncepční plánování obnovy vrchu Krasíkov dalo mimo jiné vzniknout i nyní tak úspěšné Slavnosti jablek.

2001

Začíná dlouhodobá spolupráce se Správou veřejného statku města Plzně. Na jejím počátku byl první plzeňský Park na přání na Zemníku (2001), do jehož plánování se významně zapojila veřejnost. Projekt byl realizován za podpory Nadace Via. O rok později následuje se stejným zadavatelem Park na přání ve Špitálském lese (2002). Veřejnost se pak zapojila i do plánování obnovy Borského parku (2003 a 2015), Lochotínského parku (2006 a 2014), Mikulášského náměstí (2008), parku Na Poříčí na Roudné (2015) nebo parku Podzemník (2018). Spolupráce se Správou veřejného statku města Plzně, která trvá již dvě desetiletí, si velice vážíme, protože umožňuje veřejnosti spolurozhodovat o podobě veřejného prostoru.

2004 

Podporujeme místních komunity při zakládání prvních místních akčních skupin v Plzeňském kraji: MAS Český Západ – Místní partnerství a MAS Ekoregion Úhlava. Doprovázíme je na prvních krůčcích, pomáháme vytvořit rozvojové strategie a následně i vybrat a připravit projekty, které je přiblíží k vytčeným cílům.

2005

První komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Postupně se přidávají i další obce s rozšířenou působností v Plzeňském kraji – Rokycany, Domažlice, Stod a Sušice.

2006

Zahajujeme spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. Cílem je co nejvíce zapojit veřejnost do diskuzí o plánech na regeneraci plzeňských sídlišť Bolevec, Lochotín a Košutka.

2009

Ve spolupráci s organizací British Council a magistrátem zkoušíme v Plzni Future City Game, kreativní metodu pro komunitní plánování. Využili jsme ji při přípravách kandidatury Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Pro kulturní odbor jsme pak mezi plzeňskou veřejností provedli anketu o spokojenosti se stavem kultury v západočeské metropoli.

2010

Organizujeme setkání Future City Games pro 150 hráčů z patnácti evropských zemí.

2013

Vytváříme metodiku Kreativní demokratická škola, simulační hru pro základní školy, která přiměje žáky řešit problém z jejich okolí. Vycházeli jsme přitom z přesvědčení, že děti a mládež je potřeba vtáhnout do rozhodování o věcech veřejných. O pět let později jsme ve spolupráci se sdružením Plzeň 2015, o. p. s., pro školy uspořádali soutěž využívající tento postup.

2016

Zpracováváme strategie dostupného bydlení a bytové politiky pro čtyři města v Plzeňském kraji.

2019

Pod značkou Víc než jen bydlení zahajujeme sociálně odpovědnou realitní službu pro osoby v bytové tísni v Plzni a okolí.