O nás

Naším posláním je posilování místních komunit, podpora občanské angažovanosti a účasti veřejnosti na rozvoji obcí, měst a regionů. Díky dlouhodobému působení v Plzeňském kraji, intenzivní spolupráci s partnery z řad samosprávy, neziskových organizací, základních a středních škol, podnikatelů i aktivních jednotlivců známe a stále hlouběji poznáváme území, ve kterém působíme, jeho problémy a možnosti. Nedílnou součástí naší činnosti je vzdělávání ve výše uvedených tématech, sdílení zkušeností z národní i mezinárodní úrovně a tvorba dlouhodobých rozvojových strategií.


tiskové zprávy

Reportáž o průběhu projektu Víc než jen bydlení

12. 12. 2020

Za dosavadní rok a půl trvání projektu Víc než jen bydlení  se nám v Plzni podařilo získat 13 bytů. Aktuálně budeme nově obsazovat 4 byty ještě před Vánocemi. Jsou to různé rodiny, i vícečetné romské rodiny se šesti dětmi, nebo je tam třeba maminka s pěti dětmi. Pak tam jsou samoživitelky s jedním či dvěma

více...

Rozhovor s majitelem bytu

1. 9. 2019

Redaktorka pořadu O Roma vakeren (Romové hovoří) Renata Horváthová vyzpovídala majitele bytu, který s námi spolupracuje a pronajímá byt. Poslechněte si rozhovor od 8:40 minuty. Věříme, že se najdou další vlastníci nemovitostí, kteří se do projektu zapojí. Záznam rozhovoru naleznete zde.

více...

Založili jsme první sociálně odpovědnou agenturu v Plzni

27. 5. 2019

Přístup k férovému a slušnému bydlení není samozřejmostí pro všechny skupiny obyvatel nejen v Plzeňském kraji. Chybějící zákon o sociálním bydlení i dlouhé čekací lhůty a přísně nastavené podmínky pro získání nájemního bydlení řady obcí zhoršují problémy spojené s bytovou nouzí. Proto začínáme nabízet sociálně odpovědné realitní služby pronajímatelům nemovitostí na Plzeňsku. Pokud chcete výhodně

více...

milníky

1996

Jiří Dusík, Roman Haken, Pavla Jindrová Dusíková a Gabriela Šindlerová zakládají Centrum pro komunitní práci jako síť neziskových organizací v Přerově, Českých Budějovicích, Praze a Zlíně. Jednou z poboček je i plzeňské Centrum pro komunitní práci západní Čechy

2000

Zahajujeme spolupráci s mikroregiony Konstantinolázeňsko a Úhlava a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Snažíme se zapojit veřejnost do vznikajících strategií rozvoje obou regionů. Spolupráce se osvědčila. Díky tehdejší manažerce mikroregionu Konstantinolázeňsko Mirce Válové jsme mohli uplatnit nové metody komunitního rozvoje jako tvorba vize komunity nebo utváření místa. Na první úspěchy navazujeme dalšími projekty – společným plánováním rekonstrukce deseti obecních návsí, tvorbou vize komunity v Lestkově nebo utvářením místa v Kořeni. Koncepční plánování obnovy vrchu Krasíkov dalo mimo jiné vzniknout i nyní tak úspěšné Slavnosti jablek.

2001

Začíná dlouhodobá spolupráce se Správou veřejného statku města Plzně. Na jejím počátku byl první plzeňský Park na přání na Zemníku (2001), do jehož plánování se významně zapojila veřejnost. Projekt byl realizován za podpory Nadace Via. O rok později následuje se stejným zadavatelem Park na přání ve Špitálském lese (2002). Veřejnost se pak zapojila i do plánování obnovy Borského parku (2003 a 2015), Lochotínského parku (2006 a 2014), Mikulášského náměstí (2008), parku Na Poříčí na Roudné (2015) nebo parku Podzemník (2018). Spolupráce se Správou veřejného statku města Plzně, která trvá již dvě desetiletí, si velice vážíme, protože umožňuje veřejnosti spolurozhodovat o podobě veřejného prostoru.

2004 

Podporujeme místních komunity při zakládání prvních místních akčních skupin v Plzeňském kraji: MAS Český Západ – Místní partnerství a MAS Ekoregion Úhlava. Doprovázíme je na prvních krůčcích, pomáháme vytvořit rozvojové strategie a následně i vybrat a připravit projekty, které je přiblíží k vytčeným cílům.

2005

První komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Postupně se přidávají i další obce s rozšířenou působností v Plzeňském kraji – Rokycany, Domažlice, Stod a Sušice.

2006

Zahajujeme spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. Cílem je co nejvíce zapojit veřejnost do diskuzí o plánech na regeneraci plzeňských sídlišť Bolevec, Lochotín a Košutka.

2009

Ve spolupráci s organizací British Council a magistrátem zkoušíme v Plzni Future City Game, kreativní metodu pro komunitní plánování. Využili jsme ji při přípravách kandidatury Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Pro kulturní odbor jsme pak mezi plzeňskou veřejností provedli anketu o spokojenosti se stavem kultury v západočeské metropoli.

2010

Organizujeme setkání Future City Games pro 150 hráčů z patnácti evropských zemí.

2013

Vytváříme metodiku Kreativní demokratická škola, simulační hru pro základní školy, která přiměje žáky řešit problém z jejich okolí. Vycházeli jsme přitom z přesvědčení, že děti a mládež je potřeba vtáhnout do rozhodování o věcech veřejných. O pět let později jsme ve spolupráci se sdružením Plzeň 2015, o. p. s., pro školy uspořádali soutěž využívající tento postup.

2016

Zpracováváme strategie dostupného bydlení a bytové politiky pro čtyři města v Plzeňském kraji.

2019

Pod značkou Víc než jen bydlení zahajujeme sociálně odpovědnou realitní službu pro osoby v bytové tísni v Plzni a okolí.