fbpx

Podpora participace v Plzni

Usilujeme o rozšíření a zkvalitnění možností pro účast veřejnosti na rozhodování o strategických dokumentech nebo jiných záměrech, které ovlivňují život v Plzni. Nejsme v tom sami, záměr projektu  Podpora participace v Plzni jsme připravili společně s JOHANEM, z.ú, který provozuje Centrum pro sociální a kulturní projekty na bývalém nádraží Plzeň Jižní předměstí. Podporu projektu vyjádřil i Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, jakožto odpovědný úřad za většinu koncepčních dokumentů města.

The project "Support for public participation in Pilsen" aims to raise the level of citizens' participation into decision-making in Pilsen, in a broad cooperation of the project holder, the partner JOHAN, z.ú., other participation stakeholders and primarily the City of Pilsen. A key element will be establishing a common city-wide vision in citizens´ participation based on a deep analysis and the introduction of a regular discussion format on city-wide topics and strategies. The project also includes capacity building of the applicant and the project partner in public participation and PR.

Vycházeli jsme i z našich dlouholetých zkušeností, že účast veřejnosti při plánování veřejných prostranství je v Plzni poměrně zavedená a existuje již nespočet příkladů. Méně zkušeností je s účastí veřejnosti při tvorbě koncepčních dokumentů města. Prvním krokem v projektu bude tedy zpracování analýzy. Poté budeme společně s otevřeně pojatou pracovní skupinou hledat i odpovědi, jak nastavit celoměstskou vizi v participaci strategických dokumentů/rozhodnutí města.

Pandemie poněkud pozastavila další bod v projektu, a to zavedení pravidelného diskuzního formátu  o celoměstských tématech a strategiích, které se budou konat v prostorách Moving station. To se povedlo nastartovat až v roce 2022.

Nyní spolupracujeme s městem Plzní, konkrétně s Úsekem veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně a s Plzeňskými městskými dopravními podniky na projednání s veřejností Generelu veřejné dopravy a Cyklogenerelu. S veřejností města Plzně diskutujeme i Koncepci environmentální výchovy a vzdělávání Plzeňského kraje.

 

logo

aktuality

Zveme k diskusi o budoucnosti veřejné dopravy v Plzni. Přijďte 8.března od 17 hod do Moving station

16. 1. 2023

Přijďte na diskusi na téma BUDOUCNOST VEŘEJNÉ DOPRAVY spojenou s představením Generelu veřejné dopravy města Plzně Kdy: 8.3.2023 od 17 hod Kde: setkání se konají v prostorách Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň. Město Plzeň připravuje dopravní plán s výhledem do roku 2040 tzv. Generel veřejné dopravy, který bude mít potenciál usměrňovat v dlouhodobém výhledu

více...

Zveme k diskusi o budoucnosti cyklodopravy v Plzni. Přijďte 8. února od 17 hod do Moving station

13. 1. 2023

Přijďte na diskusi na téma BUDOUCNOST CYKLODOPRAVY a pomozte vytvořit Generel cyklodopravy Kdy: 8. února od 17 do 19 hod Kde: Moving Station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň Využíváte v Plzni kolo jako dopravní prostředek? Zajímá vás, jak je naplánován rozvoj cyklodopravy v Plzni? Přijďte připomínkovat strategický dokument, který ovlivní dopravu v Plzni na další

více...

Zveřejňujeme Analýzu participace v Plzni

13. 12. 2022

Zkušenosti se zapojováním občanů do rozhodování o rozvoji města mapuje nový dokument Analýza participace v Plzni. Vznik Analýzy participace v Plzni byl iniciován naší organizací Centrem pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s výzkumným týmem Katedry Antropologie FF ZČU v Plzni. Dokument zpracovává výsledky tzv. kvalitativního výzkumu založeného na rozhovorech s vybranými informátory, v

více...

Jak proběhla diskuse k cyklogenerelu města Plzně? Zveřejněn je zápis ze setkání.

5. 6. 2022

Přečtěte si zápis ze setkání  ZDE. Jsme rádi, že město přijalo naši nabídku ke spolupráci na přípravě a projednávání důležitých strategických dokumentů týkajících se veřejné dopravy a cyklodopravy a otevřelo je veřejnosti, a to na začátku přípravy dokumentů. Termín dalšího setkání, kde bude představen návrh cyklogenerelu se bude konat na podzim roku 2022. Všechny účastníky,

více...

Jak proběhla diskuse s veřejností o cyklogenerelu? Zveřejňujeme tiskovou zprávu

27. 5. 2022

Tisková zpráva ke stažení   Město Plzeň připravuje plán rozvoje místní cyklodopravy, tzv. cyklogenerel. Příspěvková organizace Správa veřejného statku města Plzně, která je jeho zpracovatelem, do přípravy zapojuje také veřejnost a sbírá zkušenosti obyvatel města. Otevřená diskuse, kterou pro tuto příležitost připravilo Centrum pro komunitní práci západní Čechy, se uskutečnila v úterý 24. května v kulturním prostoru Moving Station

více...

Zveme k diskusi o budoucnosti cyklodopravy v Plzni. Přijďte 24.května od 17 hod do Moving station.

27. 4. 2022

Přijďte na diskusi na téma BUDOUCNOST CYKLODOPRAVY a pomozte vytvořit Generel cyklodopravy Kdy: 24. května od 17 do 19 hod. Kde: Moving Station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň Využíváte v Plzni kolo jako dopravní prostředek? Jak se Vám jezdí? Nejste spokojeni? Máte návrhy ke zlepšení? Co by se muselo změnit, abyste začali jezdit do práce

více...

Jak proběhly diskuse o veřejné dopravě?

20. 4. 2022

Během března a v prvním dubnovém týdnu proběhlo deset workshopů se skupinami žáků základních škol a studentů středních škol, setkání s řediteli škol a rodiči, setkání se zástupci velkých zaměstnavatelů a na závěr proběhla diskuse se širokou veřejností, zájem o diskuse byl značný, všech diskusí se účastnilo celkem přibližně 300 diskutujících. Společným jmenovatelem všech diskusí

více...

Jak proběhly diskuse s veřejností o Generelu veřejné dopravy? Zveřejňujeme tiskovou zprávu.

7. 4. 2022

Tisková zpráva ke stažení VEŘEJNOST SE ZAPOJILA DO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY V PLZNI Město Plzeň připravuje plán rozvoje veřejné dopravy s výhledem do roku 2040, tzv. generel veřejné dopravy. Záměrem generelu je vytvořit vizi, jak se bude veřejná doprava rozvíjet v dalších desetiletích. V rámci jeho příprav město ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy a organizací Johan

více...

Zveme k diskusi o veřejné dopravě v Plzni. Přijďte 6.4. od 17 hod do Moving station

22. 2. 2022

Jak jste ne/spokojeni s veřejnou dopravou? Co by se muselo změnit, abyste více využívali veřejnou dopravu? Využili byste při cestách po Plzni vlak nebo příměstské autobusy? Nejste spokojení a máte návrhy ke zlepšení? Přijďte diskutovat na následující setkání: Veřejná doprava  Kdy: 6.4. 2022 od 17 do 19 hod Kde: setkání se konají v prostorách Moving

více...

Zveme na diskusní setkání s tématem Ekologická výchova v Plzni

1. 2. 2022

které se koná 21. února 2022 od 14:30 do 18:00 hod v budově Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň.   Setkání je určené všem školám, školkám, neziskovým organizacím a dalším zájemcům o ekologickou výchovu z Plzně. Jak se Vám učí ekologická výchova ve Vaší škole/školce? Jakou další podporu byste potřebovali?   Jaké oblasti vnímáte jako

více...

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představilo první výsledky analýzy současného stavu participace v Plzni

2. 12. 2021

Ve středu 1.12. proběhlo v Moving Station pracovní setkání zástupců města a neziskového sektoru, kteří se zabývají místním rozvojem. Cílem bylo konzultovat otázky týkající se stavu participace v Plzni. Jednání se zúčastnili například náměstek primátora města Plzně Michal Vozobule, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Jana Komišová nebo zahradní

více...

Centrum pro komunitní práci západní Čechy spouští analýzu participace v Plzni

27. 5. 2021

Praha, Brno a Ostrava v posledních letech stále častěji vyzývají své občany, aby se zapojili do plánování významných rozhodnutí nebo se podíleli na vytváření strategických dokumentů. Význam občanské participace roste, města zřizují samostatná pracoviště, kde odborníci iniciují projekty pro větší zapojení veřejnosti při rozhodování o budoucích projektech. Po třiceti letech, kdy se participace stala součástí

více...

ohlasy

  • "Tento tip participace je absolutně vhodný při projednání takto klíčového dokumentu jako Generel veřejné dopravy města Plzně." řekl Michal Vozobule v rozhovoru pro Český rozhlas Plzeň.

  • Mgr. Michal Vozobule
  • náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí
  • „Participaci považuji za velmi užitečný nástroj, neboť se často identifikují nečekané problémy. Na projednání Generelu veřejné dopravy například z celé palety diskusí vyplynulo, že systémovým problémem, s přesahem i mimo dopravu, je právě komunikace města ve směru k občanům."

  • Martin Stránský
  • účastník diskusí ke Generelu veřejné dopravy a k Cyklogenerelu

fotogalerie

Zahájení diskuse s veřejností ke Generelu veřejné dopravy ze dne 6.4.2022
Zahájení diskuse s veřejností ke Generelu veřejné dopravy ze dne 6.4.2022
Zahájení diskuse s veřejností ke Generelu veřejné dopravy ze dne 6.4.2022
Diskuse v pracovních skupinách ke Generelu veřejné dopravy z 6.4.2022
Diskuse v pracovních skupinách ke Generelu veřejné dopravy z 6.4.2022
Diskuse v pracovních skupinách ke Generelu veřejné dopravy z 6.4.2022
Diskuse v pracovních skupinách ke Generelu veřejné dopravy z 6.4.2022
Diskuse v pracovních skupinách ke Generelu veřejné dopravy z 6.4.2022
Diskuse v pracovních skupinách ke Generelu veřejné dopravy z 6.4.2022
Diskuse v pracovních skupinách ke Generelu veřejné dopravy z 6.4.2022
Diskuse v pracovních skupinách ke Generelu veřejné dopravy z 6.4.2022
Diskuse v pracovních skupinách ke Generelu veřejné dopravy z 6.4.2022
Diskuse v pracovních skupinách ke Generelu veřejné dopravy z 6.4.2022
Diskuse v pracovních skupinách ke Generelu veřejné dopravy z 6.4.2022
Závěrečné představení výstupů z diskuse ke Generelu veřejné dopravy_6.4.2022
Závěrečné představení výstupů z diskuse ke Generelu veřejné dopravy_6.4.2022
Závěrečné představení výstupů z diskuse ke Generelu veřejné dopravy_6.4.2022
Závěrečné představení výstupů z diskuse ke Generelu veřejné dopravy_6.4.2022
Závěrečné představení výstupů z diskuse ke Generelu veřejné dopravy_6.4.2022

kontakt