fbpx

Jak proběhly diskuse s veřejností o Generelu veřejné dopravy? Zveřejňujeme tiskovou zprávu.

7. 4. 2022

Tisková zpráva ke stažení

VEŘEJNOST SE ZAPOJILA DO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY V PLZNI

Město Plzeň připravuje plán rozvoje veřejné dopravy s výhledem do roku 2040, tzv. generel veřejné dopravy. Záměrem generelu je vytvořit vizi, jak se bude veřejná doprava rozvíjet v dalších desetiletích. V rámci jeho příprav město ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy a organizací Johan uspořádalo sérii setkání s obyvateli Plzně a diskusi o tom, jaká je jejich zkušenost s cestováním veřejnou dopravou.

Během března a v prvním dubnovém týdnu proběhlo deset workshopů se skupinami žáků základních škol a studentů středních škol, setkání s řediteli škol a rodiči, setkání se zástupci velkých zaměstnavatelů a na závěr diskuse se širokou veřejností.

Společným jmenovatelem všech diskusí byla témata bezpečnosti, ekologie a poměr automobilové dopravy versus dopravy hromadné, pěší a cyklistické. Hosté diskusí sdíleli své zkušenosti z cestování po městě a přicházeli s konkrétními návrhy, jak situaci zlepšit. Zpracovatelé generelu veřejné dopravy – zástupci Správy veřejného statku města Plzně a Plzeňských městských dopravních podniků – tak získali mnoho podnětů ke zpracování, příkladů dobré praxe a návrhů ke změnám.

Naším cílem je, aby se strategické dokumenty diskutovali s veřejností takto otevřeně a široce a včerejší setkání ukázalo, jak množstvím účastníků, tak i velmi kultivovanou diskusí, že zájem diskutovat celoměstská témata na straně veřejnosti rozhodně je.  

Je potřeba nyní nezklamat a před dokončením předložit Generel veřejné dopravy k připomínkování. A opět nezapomenout na všechny skupiny obyvatel. Byla bych ráda, pokud by se opět představil i žákům a studentům,“ řekla Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci západní Čechy.

Poslední ze zmiňovaných setkání s občany se uskutečnilo včera večer v Moving station za účasti náměstka primátora pro oblast dopravy Michala Vozobule, dopravního experta Plzeňských městských dopravních podniků Jiřího Kohouta i vedoucího úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně Jana Hakla.  Michal Vozobule po besedě řekl: „Za podněty v diskusi k budoucnosti veřejné dopravy moc děkujeme. Určitě s nimi budeme pracovat. Práce na generelu veřejné dopravy budou během tohoto roku pokračovat, na podzim bychom chtěli s návrhem dokumentu seznámit veřejnost.“  Jiří Kohout k tomu dodal: „Z diskusí je zřejmé, že lidé chtějí veřejnou dopravou jezdit rychle, přesně a v návaznosti, a přitom si snadno zakoupit jízdné.“

Zmiňme konkrétně, jaká témata zaznívala nejsilněji:

Opakovaně se objevovaly názory, že Plzeň by měla podpořit model, kdy na prvním místě jsou chodci, cyklisté a veřejná doprava, nikoliv automobilová doprava. S tímto se shodují také zpracovatelé plánu veřejné dopravy, jejichž vizí je docílit, aby byla plynulá, preferovaná a rychlostí srovnatelná či rychlejší než automobilová doprava.

Workshopy se studenty přinesly mnoho návrhů, jak motivovat občany k využívání alternativních způsobů dopravy, jak zvýšit bezpečnost pohybu po městě a zároveň podpořit ekologická řešení. Například: semafory na solární energii, městský mobiliář z recyklovaného materiálu se zásuvkami, nadchody, odpočty semaforů na křižovatkách pro chodce i pro řidiče, tréninková hřiště pro cyklisty, skateboardisty a bruslaře či měření rychlosti aut v okolí škol.

Dopravě do škol se potom věnovali jejich ředitelé společně s rodiči. Nejvíce rezonovala diskuse o negativních důsledcích dovážení dětí do škol auty tzv. „mamataxi“, kvůli nimž vznikají i opatření zvaná „školní ulice“, tzn. uzavření pásma ulic v okolí škol pro automobilovou dopravu v časech začátku a konce výuky. Cílem tohoto i dalších navrhovaných opatření je zvýšit bezpečnost při cestě do školy a zpět a zároveň tak motivovat k využívání jiných způsobů dopravy dětí do škol než auty.

Doprava do práce. Další velké téma, ke kterému se vyjadřovali zástupci velkých zaměstnavatelů (např. Fakultní nemocnice Lochotín, Vědeckotechnický Park Bory, AKKA ČR, Vodárna, OC Olympie), na území města. Sdíleli zkušenosti z jednotlivých městských částí, kde působí. Diskuse potvrdila, že významným přispěvatelem k zatížení města automobilovou dopravou jsou zaměstnanci bydlící mimo Plzeň, kteří málokdy využívají přestupnou dopravu a zároveň nemají vždy možnost využít záchytných parkovišť.

Účastníci diskuse z řad široké veřejnosti vnímají zlepšení kvality veřejné dopravy po městě, především ve vztahu k počtu spojů a kvalitě vozů MHD. Doporučení na zlepšení se týkala veřejného prostoru na zastávkách, jehož kvalita přispívá či nepřispívá k pocitu komfortu a bezpečí. Jako klíčová pro změnu byla pojmenována opět doprava do práce a doprava dětí do škol. Velmi diskutovanou byla také návaznost městských a příměstských spojů a potřeba zjednodušit a zpřehlednit informace o jízdních tarifech a jejich kombinování s různými dopravci.

Sérii setkání uspořádalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy společně s městem Plzeň a neziskovou organizací Johan v rámci projektu Podpora participace v Plzni, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Jeho cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

Zástupci zpracovatele Generelu veřejné dopravy

 Mgr. Michal Vozobule (náměstek primátora města Plzně odpovědný za dopravu a životní prostředí)

vozobulem@plzen.eu

[+420 724 384 438]

 

Ing. Jiří Kohout (Plzeňské městské dopravní podniky)

jiri.kohout@pmdp.cz

[+420 602 281 885]

 

Bc. Jan Hakl (Správa veřejného statku města Plzně)

haklj@plzen.eu

[+420 602 281 885]

 

Kontaktní osoby za projekt Podpora participace v Plzni

 

Mgr. Eva Kraftová (PR projektu)

eva.kraftova@johancentrum.cz

[+420 775 131 003]

Mgr. Tereza Pelclová (zapojování veřejnosti)
tereza.pelclova@cpkp.cz
[+420 777 793 726]