fbpx

Zapojování veřejnosti


Od roku 1998 pomáháme obcím usilujícím o transparentnost zapojovat veřejnost do důležitých rozhodnutí. Umožňujeme tak obcím, městům a regionům, aby při plánování postupovaly otevřeně a diskutovaly své budoucí záměry a strategické dokumenty s občany.

Nabízíme odborné vedení při zapojení obyvatel do řešení konkrétních problémů daného místa, obce nebo regionu. Může se jednat o obecní náves, městský park, strategii řešení odpadu, dopravy nebo městský rozpočet.  Jsme přesvědčeni, že neexistuje veřejné téma, které by nebylo možné s veřejností konzultovat. Myslíme si, že s občany je třeba neustále hledat shodu či kompromis, pokud je samozřejmě na straně zadavatele vůle otevřeně komunikovat a odpovědně přistupovat k potřebám, přáním nebo obavám veřejnosti.

Nabízíme:

 • vytvoření nebo konzultaci návrhu, jak do konkrétního projektu zapojit veřejnost
 • komunikaci s veřejností prostřednictvím sociologických průzkumů, anket, rozhovorů, diskusního fóra, odborné poradní komise, tvorby vize komunity, facilitace veřejných diskusí, hodnocení Mystery client a dalších technik
 • systém pro komunikaci obce s občany a asistenci při jeho zavádění
 • zkušené facilitátory pro veřejná setkání i experty pro plánování s občany
 • zpracování výstupů ze zapojení veřejnosti do podkladů pro realizaci záměru
 • vzdělávání zaměstnanců o postupech a technikách komunikace s veřejností

Máme bohaté zkušenosti se zadavateli a tématy. Stále zkoušíme nové metody pro participaci veřejnosti a snažíme se vytvořit systém, který veřejnosti umožní více se podílet na věcech kolem a spolurozhodovat.

Příklady realizovaných projektů:

 • zapojení veřejnosti do obnovy Papírenského parku v Plzni
 • zapojení veřejnosti do obnovy veřejného prostranství v ulici Majakovského v Plzni
 • zapojení veřejnosti do revitalizace sídliště v Horním Slavkově
 • zapojení veřejnosti při plánování úprav rekreačního areálu Štruncových sadů v Plzni
 • zapojení veřejnosti do obnovy Borského parku v Plzni
 • zapojení občanů do plánování výstavby dětského hřiště Kaštánek v Praze 7 a následně i jejich účast při realizaci
 • veřejné projednání úprav vnitrobloků, Plzeň
 • šetření spokojenosti obyvatel s kulturním životem v Plzni
 • Future City Game Plzeň – zapojení veřejnosti do kandidatury na evropské město kultury 2015
 • konzultace patnácti projektů, při nichž se veřejnost podílela na plánování veřejných prostranství v programu Místo, kde žijeme Nadace VIA
 • zapojení veřejnosti při přípravě architektonické soutěže na dostavbu historického centra Starého Plzence
 • zpracování komunikační strategie města Horažďovic
 • účast veřejnosti při zpracování strategie rozvoje mikroregionu Konstantinolázeňsko
 • veřejné projednání Generelu zeleně města Plzně

projekty

Projednání dopravní koncepce Ruské ulice v Plzni

 • Termín realizace: 2024
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Projednání dopravní koncepce s obyvateli Starého Plzence

 • Termín realizace: 2023
 • Místo realizace: Starý Plzenec
více...

Obnova Papírenského parku v Plzni

 • Termín realizace: 2023
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Obnova veřejného prostranství v ulici Majakovského v Plzni

 • Termín realizace: 2023
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Revitalizace severní části sídliště Horní Slavkov

 • Termín realizace: 2022 - 2023
 • Místo realizace: Horní Slavkov
více...

Názorový průzkum - spokojenost s kulturní nabídkou v Plzni

 • Termín realizace: duben-září 2022
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Podpora participace v Plzni

 • Termín realizace: 1. 10. 2020 – 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Zapojení veřejnosti do obnovy Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

 • Termín realizace: 2016–2017
 • Místo realizace: Rokycany
více...

Kampus snů – plánování koncepce kampusu univerzitního areálu Západočeské univerzity

 • Termín realizace: 2017–2018
 • Místo realizace: Plzeň, kampus Západočeské univerzity
více...

Projednání studie na obnovu části sídliště Bory

 • Termín realizace: 2019
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Architektonická soutěž ve Starém Plzenci

 • Termín realizace: 2016–2017
 • Místo realizace: Starý Plzenec
více...

Program rozvoje města Stříbra 2016–2023

 • Termín realizace: 2015–2016 a 2019
 • Místo realizace: Stříbro
více...

Program rozvoje města Plasy 2015

 • Termín realizace: 2015 a 2018
 • Místo realizace: Plasy
více...

Zapojení veřejnosti do úprav bývalého BMX hřiště na Košutce v Plzni

 • Termín realizace: 2016–2017
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Analýza komunikace a spolupráce města s občany

 • Termín realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
více...

Strategie rozvoje mikroregionu Touškovsko 2015–2020

 • Termín realizace: 2014–2015
 • Místo realizace: Touškovsko
více...

Lochotínský park v Plzni

 • Termín realizace: 2007
 • Místo realizace: Plzeň
více...

Park na přání - Zemník na Košutce

 • Termín realizace: 2001
 • Místo realizace: Plzeň
více...

publikace

Analýza participace v Plzni

 • Kolektiv autorů: Tomáš Hirt, Tereza Pelclová, Marie Kubalíková a Petr Jiskra
 • Rok vydání: 2022
 • Soubor ke stažení:
  Analýza participace v Plzni
více...

Analýza subpolitického rozhodování v Plzni

více...

Kreativní komunitní plánování

více...

Účast veřejnosti, proč a jak?

více...

kontakt