fbpx

Názorový průzkum - spokojenost s kulturní nabídkou v Plzni

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit potřeby, přání a další názory obyvatel Plzně z oblasti kulturního vyžití ve městě. Průzkum realizujeme pro Odbor kultury pravidelně již od roku 2007 a slouží městu jako jeden z pokladů ke zhodnocení naplňování strategického plánu v oblasti kultury. Níže naleznete výsledky průzkumu.

Předmětem šetření byly názory plzeňské veřejnosti na spokojenost s kulturní nabídkou v Plzni, silné a slabé stránky nabídky kulturních produktů (jaká z kulturních akcí plzeňskou veřejnost nejvíce oslovila, dostatek, resp. nedostatek kulturní nabídky apod.), zájem o kulturní aktivity, příčiny snížení zájmu o kulturní akce v souvislosti s pandemií covidu-19, dostupnost kulturních akcí (finanční, časové a jiné bariéry), kvalitu infrastruktury kulturních zařízení (fyzický stav a vybavenost), kulturní přitažlivost města, mezinárodní rozměr plzeňské kultury.

V rámci průzkumu byli osloveni obyvatelé Plzně ve věku od 15 let a požádáni o zodpovězení několika otázek k tématu kulturní nabídky. Sběr dat byl realizován od května do srpnu pomocí standardizovaného dotazníku. Názory obyvatel byly získány prostřednictvím vyškolených tazatelů, kteří se dotazovali obyvatel v jednotlivých městských obvodech a zároveň prostřednictvím online dotazníku. Při výběru respondentů byla zohledněna skladba obyvatelstva Plzně. Struktura souboru respondentů odráží rozdíly ve velikosti jednotlivých městských obvodů, věkové struktuře a pohlaví jejich obyvatel, čímž je zajištěna základní reprezentativnost výsledků šetření.

aktuality

Jak vnímají Plzeňáci kulturu v Plzni?

12. 12. 2022

V uplynulých měsících jsme se mezi dalšími aktivitami zabývali také průzkumem názorů Plzeňáků na kulturní dění v Plzni. Od května 2021 do letošního srpna se nám podařilo nasbírat přes tisíc dotazníků z celé Plzně od studentů, dospělých i seniorů. Ptali jsme se, jak často lidé navštěvují kulturní akce, co se jim v Plzni líbí nebo

více...

kontakt