fbpx

Jak vnímají Plzeňáci kulturu v Plzni?

12. 12. 2022

V uplynulých měsících jsme se mezi dalšími aktivitami zabývali také průzkumem názorů Plzeňáků na kulturní dění v Plzni. Od května 2021 do letošního srpna se nám podařilo nasbírat přes tisíc dotazníků z celé Plzně od studentů, dospělých i seniorů. Ptali jsme se, jak často lidé navštěvují kulturní akce, co se jim v Plzni líbí nebo co jim naopak chybí.

30. listopadu pak proběhlo v Měšťanské besedě setkání s názvem Kulturní fórum Plzeň 2022, kde jsme nasbírané výsledky představili. Setkání se účastnili realizátoři kulturních akcí, vedoucí a ředitelé kulturních spolků a institucí.

Průzkum názorů obyvatel na kulturní dění probíhá již od roku 2007. Město tak může sledovat i tendence spokojenosti či nespokojenosti s kulturní nabídkou v čase. V roce 2022, těsně po pandemii covid-19 se ukázalo, že Plzeňané mají stále velký zájem o kulturu a většina je minimálně částečně s kulturní nabídkou spokojena. To co některým Plzeňanům v kulturní nabídce chybí jsou kvalitní koncerty či hudební vystoupení, celkově pestřejší nabídka kulturních akcí a někteří by také uvítali větší koncertní sál či novou galerii.

Zde je možné najít podrobné výsledky průzkumu

Děkujeme všem, kteří se do průzkumu zapojili.