fbpx

Strategické plánování obcí a regionů


Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, mikroregiony a místními akčními skupinami při vytváření strategických dokumentů. Snažíme se poskytnout veřejnosti co nejširší prostor pro diskuzi o rozvoji obcí i regionů a přizvat ji k přípravě strategických dokumentů.

Úzká spolupráce s místními partnery – veřejnou správou, školami, podnikateli a NNO – umožňuje strategické priority a cíle co nejvíce přizpůsobit představám všech členů místní komunity.

Centrum pro komunitní práci západní Čechy se mimo jiné podílelo na tvorbě následujících strategických dokumentů:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Představují východiska pro činnost místních akčních skupin. Centrum pro komunitní práci západní Čechy se jako autor či konzultant zapojilo do tvorby SCLLD 2014–2020 pro místní akční skupiny Aktivios, Broumovsko+, Ekoregion Úhlava, MAS 21, Orlicko, Radbuza a Světovina.

Na tvorbě SCLLD 2020–2027 spolupracujeme s místními akčními skupinami Aktivios, Broumovsko+ a Ekoregion Úhlava.

Místní akční plány vzdělávání 2023

Definují spolupráci v rámci předškolního, základního, uměleckého a zájmového vzdělávání ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Naši konzultanti pomáhají vytvářet tyto dokumenty ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Blovice, Nýřany, Klatovy, Přeštice a Stod, následně se podílejí i na realizaci naplánovaných vzdělávacích aktivit.

Strategie rozvoje obcí či mikroregionů

Spolupracovali jsme na tvorbě těchto rozvojových dokumentů:

 • Strategie rozvoje mikroregionu Radbuza na období 2012–2020
 • Strategie rozvoje mikroregionu Radyně 2014–2020
 • Strategie rozvoje mikroregionu Touškovsko 2015–2020
 • Program rozvoje města Stříbra 2016–2023
 • Stod – Vaše město (dotazníkové šetření pro situační analýzu města Stod a její veřejné projednání 2014)
 • Program rozvoje města Plasy 2015
 • Program rozvoje obce Dýšina
 • Koncepce seniorské politiky města Ostrova pro období 2020–2023

projekty

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje

 • Termín realizace: 1.9.2021 - 30.11.2022
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
více...

Strategie rozvoje Mikroregionu Radyně 2021-2027

 • Termín realizace: 2021
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
více...

Místní akční plán vzdělávání na Klatovsku

 • Termín realizace: 2019–2022
 • Místo realizace: SO ORP Klatovy
více...

Koncepce seniorské politiky města Ostrova pro období 2020–2023

 • Termín realizace: 2019
 • Místo realizace: město Ostrov (Karlovarský kraj)
více...

Program rozvoje města Stříbra 2016–2023

 • Termín realizace: 2015–2016 a 2019
 • Místo realizace: Stříbro
více...

Program rozvoje města Plasy 2015

 • Termín realizace: 2015 a 2018
 • Místo realizace: Plasy
více...

Strategie rozvoje mikroregionu Touškovsko 2015–2020

 • Termín realizace: 2014–2015
 • Místo realizace: Touškovsko
více...

kontakt