fbpx

Strategie rozvoje Mikroregionu Radyně 2021-2027

  • Termín realizace: 2021
  • Místo realizace: Plzeňský kraj
  • Zadavatel: Mikroregion Radyně

Po osmi letech jsme byli opět osloveni zástupci Mikroregionu Radyně, abychom se podíleli na aktualizaci strategie rozvoje území tohoto svazku obcí. Společně se starosty obcí se budeme bavit o problémech regionu i příležitostech, které pomohou zvýšit kvalitu života v obcích mikroregionu. Výsledkem této diskuse bude návrh cílů a opatření, které budou členské obce Mikroregionu Radyně naplňovat v období 2021 – 2027.

kontakt