fbpx

Program rozvoje města Stříbra 2016–2023

Naším úkolem bylo ve Stříbře přizvat do diskuze o budoucím rozvoji města odborníky i veřejnost. Pro veřejnost jsme uspořádali tři setkání, první dvě určená pro žáky se konala na základních školách. Třetího setkání se zúčastnili všichni místní zájemci. Plán města zohledňuje výsledky provedeného dotazníkového šetření, veřejnosti jsme poskytli prostor i při závěrečném připomínkování návrhu dokumentu. V roce 2019 byla s naší účastí dosavadní realizace programu vyhodnocena.

kontakt