fbpx

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje

Od září 2021 zpracovává Centrum pro komunitní práci západní Čechy novou Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro Plzeňský kraj. Cílem je připravit na základě shody všech zainteresovaných dokument formulující společnou vizi  vzdělávání, výchovy a osvěty v environmentální oblasti na roky 2022 až 2031.

Koncepce se stane dlouhodobým nástrojem, prostřednictvím kterého bude kraj působit na obyvatele Plzeňského kraje za účelem zlepšení ochrany životního prostředí. Koncepce stanoví priority rozvoje kraje v oblasti EVVO, jednotlivé strategické cíle a nastaví cestu, jak jich dosáhnout.

Plánujeme do procesu zpracování koncepce zapojit nejen dotčené orgány veřejné správy, ale také osobnosti a instituce, které se environmentální výchově aktivně věnují.

Celý proces zpracování koncepce byl rozvržen do období přibližně jednoho roku. Práce byly zahájeny začátkem září 2021 a ukončení je naplánováno na listopad 2022.  Samotná práce je  rozdělena celkem do čtyř fází: přípravná fáze, analýza – dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory, tvorba koncepce, závěrečná část spojená se zpracováním připomínek.

aktuality

Kreativní demokratická škola

Zveme na diskusní setkání s tématem Ekologická výchova v Plzni

14. 9. 2022

které se koná 12. října 2022 od 14:30 do 16:30 hod v budově Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň. Setkání je určené všem školám, školkám, neziskovým organizacím a dalším zájemcům o ekologickou výchovu z Plzně. Na setkání bude představena nově zpracovávaná Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje

více...

Výzva pro všechny školy z Plzeňského kraje

21. 1. 2022

Pomozte nám zkvalitnit současnou podobu ekologické výchovy. V současné době připravujeme  Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje. Je velmi důležité, aby koncepce odrážela potřeby a problémy škol všech stupňů. Proto jsme vytvořili  tento dotazník, k nalezení je zde. Výstupy z dotazníku poslouží ke zkvalitnění podmínek pro EVVO v

více...

kontakt