fbpx

Zveme na diskusní setkání s tématem Ekologická výchova v Plzni

14. 9. 2022

Kreativní demokratická škola

které se koná 12. října 2022 od 14:30 do 16:30 hod v budově Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň.

Setkání je určené všem školám, školkám, neziskovým organizacím a dalším zájemcům o ekologickou výchovu z Plzně.

Na setkání bude představena nově zpracovávaná Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje včetně Akčního plánu na rok 2023. Cílem setkání je získat připomínky k zpracovávanému dokumentu.

Program

14.30 - zahájení, uvítání, představení zpracovávané koncepce

15:30 - moderovaná diskuse

16.15 - představení závěrů z diskuse a plán dalšího postupu

16:30 - závěr

 

Záměr projektu Podpora participace v Plzni  připravilo Centrum pro komunitní práci  společně se zapsaným ústavem JOHAN, který provozuje Moving Station – prostor pro současné umění a vzdělávání naproti nádraží Plzeň–Jižní Předměstí.  Cílem je vytvořit a ozkoušet efektivní nástroje pro rozvoj participativních procesů v Plzni. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

logo