fbpx

Koncepce seniorské politiky města Ostrova pro období 2020–2023

V Ostrově jsme byli přizváni ke spolupráci na strategickém dokumentu, který stanoví východiska pro budoucí seniorskou politiku města. Cílem je vytvořit optimální podmínky pro kvalitní a důstojný život zdejších seniorů. I zde jsme do diskuze zapojili místní komunitu, provedli jsme dotazníkové šetření a vedli strukturované rozhovory s poskytovateli sociálních služeb. Projektu se samozřejmě zúčastnili i místní senioři.

Dokument byl v únoru 2020 schválen nejdříve radou a posléze i zastupitelstvem města a je dostupný na webu města. V únoru 2020 podalo město Ostrov přihlášku do soutěže Obec přátelská seniorům, která je vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a po vyhodnocení se v rámci celé republiky umístilo na krásném 2. místě v kategorii obcí s počtem 10 001 – 50 000 obyvatel a získalo tak dotaci na podporu proseniorských aktivit ve výši 500 000,- Kč.

ohlasy

  • "V únoru 2020 podalo město Ostrov přihlášku do soutěže Obec přátelská seniorům, která je vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a po vyhodnocení se v rámci celé republiky umístilo na krásném 2. místě v kategorii obcí s počtem 10 001 – 50 000 obyvatel a získalo tak dotaci na podporu proseniorských aktivit ve výši 500 000,- Kč."

  • převzato z www.regionzapad.cz

fotogalerie

2.místo v soutěži Obec přátelská seniorům od MPSV

kontakt