fbpx

Strategie rozvoje mikroregionu Touškovsko 2015–2020

  • Termín realizace: 2014–2015
  • Místo realizace: Touškovsko
  • Zadavatel: mikroregion Touškovsko

Před samotným strategickým plánováním jsme vedli rozhovory se zástupci obcí, spolků a organizací působících na Touškovsku a analyzovali současný stav. Získané podněty zohlednily pracovní skupiny, které byly pověřeny spolu s řídící skupinou vypracovat plány rozvoje. Na závěr se konalo veřejné projednávání návrhu.

kontakt