fbpx

Místní akční plán vzdělávání na Klatovsku

Cílem projektu je prohloubit na Klatovsku kooperaci mezi školami, vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi. Společně s MAS Ekoregion Úhlava vytváříme akční plán spolupráce škol a spolu s pedagogy, žáky i rodiči se pak podílíme na jeho realizaci. Vytváříme prostor pro sdílení zkušeností. Chceme zlepšit matematickou a čtenářskou gramotnost a vytvořit takové podmínky, aby mohl být důsledně uplatňován princip rovných příležitostí ve vzdělání.

 

 

aktuality

Rozvoj vzdělávání na Klatovsku

3. 11. 2022

Hotová strategie rozvoje vzdělávání na Klatovsku, desítky projektových aktivit pro žáky, stovky hodin vzdělávání, pomůcky a knihy pro školy za stovky tisíc. Do projektu Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání (MAP) se zapojila většina základních a mateřských škol z Klatovska, které tak získaly sady kvalitních výukových a diagnostických pomůcek. Pedagogové se mohli zúčastnit seminářů šitých na míru

více...

kontakt