fbpx

Místní akční plán vzdělávání na Klatovsku

Cílem projektu je prohloubit na Klatovsku kooperaci mezi školami, vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi. Společně s MAS Ekoregion Úhlava vytváříme akční plán spolupráce škol a spolu s pedagogy, žáky i rodiči se pak podílíme na jeho realizaci. Vytváříme prostor pro sdílení zkušeností. Chceme zlepšit matematickou a čtenářskou gramotnost a vytvořit takové podmínky, aby mohl být důsledně uplatňován princip rovných příležitostí ve vzdělání.

 

 

kontakt