fbpx

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko na období 2020–2027

Management MAS Broumovsko s námi konzultuje jednotlivé kroky při tvorbě strategického dokumentu. Podíleli jsme se na veřejném projednání SWOT analýzy a analýzy problémů, potřeb i jednotlivých cílů, které by měly být v dalších sedmi letech naplňovány.

kontakt