fbpx

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios na období 2020–2027

  • Termín realizace: 2021
  • Místo realizace: MAS Aktivios
  • Zadavatel: MAS Aktivios, z. s.

Spolupracujeme na tvorbě tohoto strategického dokumentu a koordinujeme jeho projednání se všemi relevantními aktéry v územní působnosti MAS Aktivios.

ohlasy

  • Skláním se před výkony, které i přes disharmonii důležitých ministerstev odvádíte na úseku strategií Leader.

  • Petr Hodan
  • v současné době řadový člen MAS Aktivios, dříve člen výboru MAS Aktivios a předseda Asociace soukromého zemědělství organizace Plzeň-jih.

kontakt