fbpx

Projednání dopravní koncepce Ruské ulice v Plzni

  • Termín realizace: 2024
  • Místo realizace: Plzeň
  • Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
  • Zadavatel: Správa veřejného statku města Plzně

Správa veřejného statku města Plzně ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 2 - Slovany se rozhodly koncepčně řešit dopravní problematiku v části Ruské ulice v Plzni (v úseku od ulice Kapitána Jaroše po ulici Strnadovu).

Naším úkolem bylo zorganizovat veřejné projednání, kde byly představeny tři varianty řešení, které se odlišují způsobem řešení parkovacích stání a umístěním vzrostlé zeleně. Po představení variant jsme facilitovali následnou diskusi, které se zúčastnilo asi 50 zainteresovaných občanů.

Jedním ze závěrů diskuse bylo, že se prověří čtvrtá varianta s podélným parkováním na obou stranách Ruské ulice. Na základě toho se zpracují podklady pro Radu MO 2 – Slovany a ta rozhodne o variantě, která bude dopracována do projektové dokumentace a zrealizována. O finální variantě se rozhodně do konce června 2024. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách městského obvodu a v zářijovém obvodním zpravodaji městského obvodu Plzeň MO Plzeň – Slovany.

Studie bude po dopracování zveřejněna na webových stránkách SVSMP, města Plzně a v papírové podobě bude k nahlédnutí na Správě veřejného statku města Plzně. Zápis z jednání je níže ke stažení.

aktuality

Zveřejňujeme zápis z veřejného projednání k dopravnímu řešení v Ruské ulici

12. 4. 2024

Naším úkolem bylo zorganizovat veřejné projednání, kde byly představeny tři varianty odlišující se způsobem řešení parkovacích stání a umístěním vzrostlé zeleně. Po představení variant jsme facilitovali následnou diskusi, které se zúčastnilo asi 50 zainteresovaných občanů. Jedním ze závěrů diskuse bylo, že se prověří čtvrtá varianta s podélným parkováním na obou stranách Ruské ulice. Na základě

více...

fotogalerie

RAF_3477
RAF_3480
RAF_3484
RAF_3485
RAF_3486
RAF_3488
RAF_3489
RAF_3491
RAF_3493
RAF_3496
RAF_3497
RAF_3503
RAF_3506
RAF_3507
RAF_3509
RAF_3511
RAF_3514
RAF_3515
RAF_3517
RAF_3519
RAF_3524
RAF_3529
RAF_3533
RAF_3540

kontakt