fbpx

Zveřejňujeme zápis z veřejného projednání k dopravnímu řešení v Ruské ulici

12. 4. 2024

Naším úkolem bylo zorganizovat veřejné projednání, kde byly představeny tři varianty odlišující se způsobem řešení parkovacích stání a umístěním vzrostlé zeleně. Po představení variant jsme facilitovali následnou diskusi, které se zúčastnilo asi 50 zainteresovaných občanů.

Jedním ze závěrů diskuse bylo, že se prověří čtvrtá varianta s podélným parkováním na obou stranách Ruské ulice. Na základě toho se zpracují podklady pro Radu MO 2 – Slovany a ta rozhodne o variantě, která bude dopracována do projektové dokumentace a zrealizována. O finální variantě se rozhodně do konce června 2024. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách městského obvodu a v zářijovém obvodním zpravodaji městského obvodu Plzeň MO Plzeň – Slovany.

Studie bude po dopracování zveřejněna na webových stránkách SVSMP, města Plzně a v papírové podobě bude k nahlédnutí na Správě veřejného statku města Plzně. Zápis z jednání je zde ke stažení.