fbpx

Obnova Papírenského parku v Plzni

  • Termín realizace: 2023
  • Místo realizace: Plzeň
  • Zadavatel: Správa veřejného statku města Plzně

Papírenský park je ve vlastnictví soukromého majitele a nebyl mnoho let udržován. Město Plzeň má v nájmu pouze jeho malou část, o níž se stará. Snahou města Plzně je obyvatelům zpřístupnit celý prostor parku a proměnit ho v příjemné místo – městský park, který bude odpovídat současným požadavkům obyvatel Plzně na odpočinek a relaxaci. Probíhají jednání, aby se celý park stal majetkem města Plzně. První důležitý krok k přeměně parku se uskutečnil na přelomu minulého a tohoto roku, kdy byl celý park uklizen a byly odstraněny náletové a nebezpečné dřeviny.

Navržené participační aktivity zohledňují význam Papírenského parku nejenom pro čtvrť Slovany, ale také dlouhodobý zájem o tento veřejný prostor ze strany občanských aktéru, developerů i města. Zároveň musíme vycházet z poměrně ojedinělé situace, kdy dotčená veřejnost nemá každodenní přístup do řešeného prostoru, který je dlouhodobě nepřístupný.

Ve spolupráci se zadavatelem a zpracovatelem návrhu obnovy Papírenského parku zajišťujeme dotazníkové šetření a mapující rozhovory klíčových aktérů. Výstupy budou sloužit jako podklad pro zpracování studie.

Představení studie proběhne v 12. října 2023 v Café Papírna. Zpracovatelem návrhu architektonického řešení: Sendler - Radilová/Ateliér krajinářské architektury.

aktuality

Město Plzeň pokračuje s projektovou přípravou Papírenského parku

26. 6. 2024

Papírenský park je zatím soukromým majetkem a donedávna nebyl příliš udržován. Město Plzeň má v dlouhodobé výpůjčce část parku, o kterou se stará a zároveň plánuje obyvatelům celý park zpřístupnit a proměnit ho v kvalitní městský veřejný prostor. Prvním krokem financovaným městem byl úklid celého parku a zajištění nebezpečných dřevin. Poté Správa veřejného statku města

více...

Jak proběhlo veřejné projednání k Papírenskému parku?

23. 10. 2023

Prezentace návrhu studie se konala ve čtvrtek 12. října 2023 v Café Papírna za účasti přibližně osmdesáti občanů. Setkání zahájil úvodním slovem náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Bc. Aleš Tolar. Následně Ing. Jana Pechová PhD. ze Správy veřejného statku města Plzně představila kontext zadání studie na obnovu parku. Poté zpracovatelka studie krajinářská

více...

Zveřejňujeme pátý ze série rozhovorů o Papírenském parku s náměstkem primátora

5. 10. 2023

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Bc. Alešem Tolarem, náměstkem primátora města Plzně pro oblast dopravy a životní prostředí Máte nějakou roli nebo odpovědnost ve vztahu k Papírenskému parku? Má role vyplývá z funkce náměstka primátora, přičemž jednou

více...

Zveřejňujeme čtvrtý ze série rozhovorů o Papírenském parku se zástupcem developera

3. 10. 2023

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Ing. Patrikem Novákem, architektem, prokuristou a společníkem společnosti BC Real Jaký máte vztah k Papírenskému parku?   Areál bývalé papírny je dnes součástí jedné firmy, Nová Papírna a.s., což jsou

více...

Zveřejňujeme třetí ze série rozhovorů o Papírenském parku v Plzni

26. 9. 2023

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Ing. Janou Kolářovou, bývalou zaměstnankyní papíren a později pracovnicí Odboru životního prostředí na městské části Slovany. Rozhovor s Ing. Janou Kolářovou, bývalou zaměstnankyní papíren a později pracovnicí Odboru životního prostředí na

více...

Zveřejňujeme druhý ze série rozhovorů o Papírenském parku

19. 9. 2023

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Rozhovor s Ing. Dagmar Kaiferovou Svobodovou, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně Máte nějakou odpovědnost ve vztahu k Papírenského parku? Odpovědnost úplně napřímo ne, Papírenský park je pro nás každopádně místem,

více...

Zveřejňujeme první ze série rozhovorů o Papírenském parku

12. 9. 2023

Série rozhovorů byla připravena u příležitosti prezentace návrhu studie Papírenského parku, která se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna. Tento první rozhovor byl připraven pro Radniční listy města Plzně (9/2023) a kompletní znění si můžete přečíst i zde.  Rozhovor s krajinářskými architektkami ze Správy veřejného statku města Plzně Ing. Lucií Davídkovou, vedoucí

více...

Jaký bude Papírenský park? Přijďte na představení návrhu studie.

11. 9. 2023

Návrh studie bude představen na veřejném projednání, které se koná 12. října od 17 hodin v Café Papírna. Zvána je široká veřejnost. Připravili jsme sérii rozhovorů s lidmi, kteří jsou pro budoucí obnovu parku klíčoví a nebo o něm vědí mnoho zajímavého. 👉🏼Každý týden chceme zveřejnit jeden rozhovor. Můžete se tedy těšit na: ✅12.9. Rozhovor

více...

V dotazníkovém šetření k Papírenskému parku jsme získali 488 odpovědí

28. 6. 2023

Co nejčastěji děláte v Papírenském parku? Co na něm nejvíce oceňujete? Jaké prvky byste v revitalizovaném parku uvítali? To jsou některé z otázek, na něž mohli zájemci odpovídat v právě ukončeném dotazníkovém šetření.  Závěry budou zpracovány během léta a budou předány jako podklad architektům, kteří zpracovávají návrh revitalizace Papírenského parku na Slovanech. Studie bude představena

více...

Startuje dotazníkové šetření k Papírenskému parku

14. 6. 2023

Co nejčastěji děláte v Papírenském parku? Co na něm nejvíce oceňujete? Jaké prvky byste v revitalizovaném parku uvítali? To jsou některé z otázek, na něž mohou lidé odpovídat v právě zahájeném dotazníkovém šetření. Podle jejich přání pak architekti zpracují návrh revitalizace Papírenského parku na Slovanech. Studie bude představena 12. října 2023 v kulturním centru Papírna. Zde bude možné

více...

fotogalerie

RAF_7960-Pano
RAF_7959
RAF_7954-Pano
RAF_7953
RAF_7947-Pano
RAF_7928
RAF_7936-Pano
RAF_1829
RAF_1823
RAF_1817
RAF_1816
RAF_1807
RAF_1805
RAF_1803
RAF_1801
RAF_1795
RAF_1792
RAF_1765
RAF_1769
RAF_1773
RAF_1707

kontakt