fbpx

Město Plzeň pokračuje s projektovou přípravou Papírenského parku

26. 6. 2024

Papírenský park je zatím soukromým majetkem a donedávna nebyl příliš udržován. Město Plzeň má v dlouhodobé výpůjčce část parku, o kterou se stará a zároveň plánuje obyvatelům celý park zpřístupnit a proměnit ho v kvalitní městský veřejný prostor. Prvním krokem financovaným městem byl úklid celého parku a zajištění nebezpečných dřevin. Poté Správa veřejného statku města Plzně zadala studii obnovy parku a nyní Atelier krajinářské architektury Sendler – Radilová zpracovává další stupeň projektové dokumentace. Studie obnovy parku byla připravována za účasti veřejnosti. Více o možnostech zapojení veřejnosti je možné najít zde.

Papírenský park je ve studii navržen jako klidné odpočinkové a procházkové místo, s pobytovými trávníkovými plochami a velkým počtem stromů. V návrhu je park rozdělen na tři vycházkové zóny. Ta jižní by měla být nejklidnější, přírodního rázu. Střední bude pobytová a aktivní, nejvíce vybavená, je zde navržena kavárna a poblíž dětské hřiště s vodními prvky. Severní část má být nástupním místem do parku. Obnova je navržena citlivě a s respektem ke stávajícím stromům a jejich kořenům. Stávající stromy v parku budou v co největší možné míře ponechány a ošetřeny a zároveň budou vysazeny stromy nové.

Projekt pro povolení záměru obnovy Papírenského parku by měl být hotový do konce roku 2024 a pokud se podaří městu získat park do svého majetku, práce na jeho obnově by mohly začít již v roce 2026. Studii je možné si prohlédnout zde.