fbpx

Kampus snů – plánování koncepce kampusu univerzitního areálu Západočeské univerzity

  • Termín realizace: 2017–2018
  • Místo realizace: Plzeň, kampus Západočeské univerzity
  • Partner projektu: k světu
  • Zadavatel: Západočeská univerzita

V rámci tohoto projektu jsme mapovali potřeby uživatelů kampusu Západočeské univerzity na Borských polích. Podněty a přání studentů a zaměstnanců ohledně prostoru, kde tráví své všední dni, zohlední architektonická studie pro další rozvoj kampusu.

Pocitová mapa Západočeská univerzita

Potřebné informace jsme získávali prostřednictvím následujících projektových aktivit:

  • Pocitová mapa (prosinec 2017 – únor 2018)
  • Dotazníkové šetření (březen 2018)
  • Workshopy se studenty (duben 2018)
  • Workshopy se zaměstnanci (květen 2018)

Snažili jsme se zapojit všechny skupiny uživatelů. Cílem bylo získat informace od všech, kdo v kampusu tráví čas. Jednotlivé projektové aktivity na sebe navazovaly, prohlubovaly diskuzi a podporovaly intenzivnější účast uživatelů.

kontakt