fbpx

Obnova veřejného prostranství v ulici Majakovského v Plzni

  • Termín realizace: 2023
  • Místo realizace: Plzeň
  • Zadavatel: Městský úřad Plzeň 1

Předmětem této obnovy je volný prostor mezi bytovým domem Majakovského 2-16, komunikací Lidická a Boleveckou základní školou v Plzni. Na tomto prostoru se nachází nefunkční sportovní hřiště, prošlapy v zeleni, vzrostlá zeleň, přičemž některé stromy jsou přestárlé a stromové skupiny přehoustlé, nejsou zde žádné odpočinkové plochy, ani herní příležitosti pro děti.

Před cca deseti lety zpracovávala pro toto území projekt Správa veřejného statku města Plzně, ale na realizaci nebyly uvolněné finance. Výše uvedený projekt je zapotřebí aktualizovat a přizpůsobit současným potřebám a požadavkům občanů. Rovněž je nutné aktualizovat i dendrologický průzkum.
Výsledkem bude revitalizace prostoru jako celku, spočívající v návrhu cestních sítí, odpočinkových ploch, herních ploch pro děti a v neposlední řadě i v úpravě stávajícího sportoviště, přičemž významnou složkou bude i úprava stávající zeleně a návrh nových dřevin.

Uskuteční se dvě veřejná projednání s občany, kteří žijí v okolí. Podkladem pro první jednání bude výše uvedená projektová dokumentace. Na prvním projednání budou posbírány zejména podněty veřejnosti, na jejichž základě bude zpracován návrh studie. Tento pak bude občanům představen na druhém veřejném setkání.

 

 

aktuality

Zveme k diskuzi o plánované proměně prostor v ulici Majakovského

20. 9. 2023

Jak vypadá studie obnovy veřejného prostranství v Majakovského ulici? První plzeňský obvod ji 4. října v 17 hodin představí občanům, a to ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy. Již druhé plánovací setkání se uskuteční v Bolevecké základní škole, konkrétně v prostorách malé jídelny. V květnu 2023 se uskutečnila diskuse s občany přímo

více...

fotogalerie

Plánovací setkání s veřejností _květen 2023
20230510_majakovskeho_verejne_projednani (29)
20230510_majakovskeho_verejne_projednani (28)
20230510_majakovskeho_verejne_projednani (5)
20230510_majakovskeho_verejne_projednani (25)
20230510_majakovskeho_verejne_projednani (16)

kontakt