fbpx

Zveme k diskuzi o plánované proměně prostor v ulici Majakovského

20. 9. 2023

Jak vypadá studie obnovy veřejného prostranství v Majakovského ulici? První plzeňský obvod ji 4. října v 17 hodin představí občanům, a to ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy. Již druhé plánovací setkání se uskuteční v Bolevecké základní škole, konkrétně v prostorách malé jídelny.

V květnu 2023 se uskutečnila diskuse s občany přímo na místě řešeného území. Následovalo dotazníkové šetření kde se mohli obyvatelé k prostoru také vyjádřit. Na základě obou výstupů byla zpracována řešená studie.

Závěrečnou zprávu ze setkání a dotazníkového šetření si můžete přečíst zde.