fbpx

Revitalizace severní části sídliště Horní Slavkov

  • Termín realizace: 2022 - 2023
  • Místo realizace: Horní Slavkov
  • Zadavatel: město Horní Slavkov

Další město se s námi pouští do participativního plánování veřejného prostranství. Horní Slavkov se na svém největším sídlišti potýká s podobnými problémy jako jiné obce. Potřebuje další parkovací místa, dožívá zde zeleň, vybavení sídliště chybí nebo je zastaralé. Také sociální složení obyvatel sídliště je zde složité a komplikuje sousedské soužití. Plánování jsme zahájili mapováním potřeb, při kterém pracovníci města osobně obcházeli jednotlivé domácnosti. Pokračovat budeme setkáním obyvatel s architekty.

V roce 2022 se pro řešenou lokalitu připravuje zpracování architektonické studie, která bude navrhovat konkrétní úpravy a návrhy na změny. Aby tyto úpravy co nejlépe odpovídaly potřebám místních obyvatel, rozhodlo se vedení města uspořádat dotazníkové šetření a následně setkání architektů s obyvateli bytových domů v řešeném území. Zjištění šetření a výstupy setkání s veřejností budou pak sloužit jako podklad pro zpracovatele studie z Ateliéru YYYY. Na jaře 2023 proběhne představení návrhu, které budou mít možnost obyvatelé připomínkovat.

 

aktuality

Horní Slavkov plánuje revitalizaci sídliště

5. 12. 2022

Sobotu po svatém Martinovi jsme strávili s obyvateli sídliště v Horním Slavkově. Společně s nimi jsme zkoumali možnosti vylepšení prostranství okolo jejich domů. Na procházce s architekty a při diskusi u kávy a čaje jsme s nimi řešili, jaká jsou jejich přání a trápení. Architekti a vedení města představovali své úvahy o cestách, kterými je možné se při úpravách

více...

kontakt