fbpx

Zapojení veřejnosti do úprav bývalého BMX hřiště na Košutce v Plzni

  • Termín realizace: 2016–2017
  • Místo realizace: Plzeň
  • Zadavatel: Správa veřejného statku města Plzně

Zapojení veřejnosti se zaměřuje na sběr podnětů a připomínek obyvatel a následnou diskusi o architektonickém návrhu úpravy veřejného prostranství tzv. Podzemníku. Areál BMX na okraji sídliště Košutka opustili sportovci a tak se naskytla otázka jeho dalšího využití.

Vzhledem k tomu, že sousední  území je tzv. Zemník nebo-li první plzeňský Park na přání, bylo žádoucí plánovat využití lokality společně s místními občany. V první části plánování v říjnu 2016 se občané spolu s krajinářskými architekty a organizátory zúčastnili okružní cesty po „Podzemníku“. V několika zastávkách si prošli celé území budoucího parku. Po celou dobu se diskutovalo o současném stavu území, které části jsou využívané a jakým způsobem.

Druhá část plánování se odehrála v budově bývalé školy poblíž „Podzemníku“. Po krátkém představení projektu pomocí inspirativních příkladů z jiných parků podobného charakteru a po rekapitulaci podnětů vzešlých z diskuse na okružní cestě, začali občané navrhovat konkrétní nápady. Po diskusi, co z návrhů je nejdůležitější, se všechny návrhy obodovaly. Architekti tak získali nezbytné informace pro další zpracování projektu parku. V listopadu 2016 proběhlo  další setkání s občany, kde zpracovatelka projektu Ing. Jana Kohlová představila návrh parku „Podzemník“, který bylo možné připomínkovat. V roce 2017 pokračovaly projektové a přípravné práce, stavba byla zahájena v únoru 2020 a dokončena v druhé polovině roku 2021.

aktuality

Jak proběhlo druhé plánovací setkání k území bývalého BMX hřiště na Košutce?

11. 12. 2016

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se konalo druhé plánovací setkání s občany, kde se diskutovalo o tom, jak Park na přání Zemník rozšířit o plochu zrušeného BMX hřiště. Setkání v bývalé škole v Krašovské ulici se zúčastnilo kolem třiceti lidí, kteří bydlí v nejbližším okolí a park a přilehlé území velmi dobře znají, protože je povětšinou využívají ke

více...

fotogalerie

kontakt