fbpx

Jak proběhlo druhé plánovací setkání k území bývalého BMX hřiště na Košutce?

11. 12. 2016

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se konalo druhé plánovací setkání s občany, kde se diskutovalo o tom, jak Park na přání Zemník rozšířit o plochu zrušeného BMX hřiště. Setkání v bývalé škole v Krašovské ulici se zúčastnilo kolem třiceti lidí, kteří bydlí v nejbližším okolí a park a přilehlé území velmi dobře znají, protože je povětšinou využívají ke krátké rekreaci, chodí sem na procházky nebo venčit psy apod.

Účastníci byli nejprve seznámeni s výsledky ankety ze zářijového setkání. Nejvíce respondentů si přálo, aby se bývalé BMX hřiště proměnilo v udržovanou a přehlednou parkovou plochu, podobnou stávajícímu Parku na přání Zemník. Dále zazněla přání, aby zde vznikla nejrůznější posezení i s možnostmi pro piknikování, někdo si přál ohniště, jiný sportovní prvky k protažení těla.

Následně představila Ing. Jana Kohlová přítomným svůj návrh na řešení celého prostoru bývalého BMX hřiště. Podařilo se jí sem umístit prakticky všechny prvky, které tu chtěli budoucí uživatelé parku mít. Nová část parkové plochy bude pojata podobně jako Zemník, veškeré úpravy budou provedeny z přírodních materiálů, vybudují se zde kamenné zídky, a mlatové cesty, mobiliář bude ze dřeva a kamene. Děti budou moci dovádět na jednoduchých prolézačkách z klád a špalků.

Po prezentaci návrhu nových parkových úprav následovala diskuze. Většina přítomných byla s návrhem spokojena. Účastníci se také zajímali o fotbalgolfový areál, který má vzniknout v sousedství parku.

Na základě studie Ing. Jany Kohlové byla během roku 2017 vypracována projektová dokumentace k parkovým úpravám na bývalém BMX hřišti, ta je zároveň podkladem pro žádost o vydání územního rozhodnutí. Správa veřejného statku města Plzně jako investor zajistila potřebná povolení, aby mohla být zahájena stavba. Realizace parku probíhala po etapách podle finančních možností města, dokončení se předpokládá v druhé polovině roku 2021.