fbpx

Projednání dopravní koncepce s obyvateli Starého Plzence

  • Termín realizace: 2023
  • Místo realizace: Starý Plzenec
  • Zadavatel: Starý Plzenec

Město Starý Plzenec se rozhodlo koncepčně řešit dopravní problematiku jihozápadní části města. S ohledem na to, že doprava výrazně ovlivňuje kvalitu života obyvatel, bylo rozhodnuto umožnit obyvatelům se do zpracování této koncepce zapojit, aby opatření co nejlépe naplňovala jejich potřeby. My jsme pomáhali s projednání návrhu koncepce a získaných připomínek s veřejností a se zpracovatelem dopravní koncepce.

aktuality

Dopravní koncepce části Starého Plzence

15. 6. 2023

Město Starý Plzenec zve obyvatele jihozápadní části města na setkání ke koncepci dopravy v jihozápadní části města. Obyvatelé si mohou přijít poslechnout, jaké připomínky byly k dopravní koncepci sebrány a jak byly vypořádány. Budou seznámeni s navrhovanou koncepcí, ke které se budou moci vyjádřit. Na setkání bude přítomen zpracovatel dopravní koncepce a získané výstupy budou

více...

kontakt