fbpx

Dopravní koncepce části Starého Plzence

15. 6. 2023

Město Starý Plzenec zve obyvatele jihozápadní části města na setkání ke koncepci dopravy v jihozápadní části města. Obyvatelé si mohou přijít poslechnout, jaké připomínky byly k dopravní koncepci sebrány a jak byly vypořádány.

Budou seznámeni s navrhovanou koncepcí, ke které se budou moci vyjádřit. Na setkání bude přítomen zpracovatel dopravní koncepce a získané výstupy budou využity pro její dopracování. Studie se týká části města jižně od Bezručovy ulice a železniční trati a západně od Radyňské ulice. Akci organizuje a moderuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy.