fbpx

Architektonická soutěž ve Starém Plzenci

Představiteli města jsme byli osloveni, abychom navrhli a zorganizovali zapojení občanů do podkladů pro zadání architektonické soutěže na úpravu centra města Starého Plzence v okolí Smetanovy ulice.

Veřejné projednání k návrhu centra Starý Plzenec

Zapojení veřejnosti proběhlo postupnou realizací následujících kroků:

  • Informační kampaň
  • Průběžný sběr podnětů od veřejnosti
  • Shrnutí zjištění z již proběhlého průzkumu z roku 2015
  • Workshopy se žáky základní školy
  • Moderace jednání pracovní skupiny
  • Moderace setkání se zástupci spolků
  • Moderace a organizace veřejného setkání
  • Shrnutí výstupů pro zadání architektonické soutěže

fotogalerie

Prohlídka historické zástavby s Mgr. Radkem Širokým, Ph.D.
Prohlídka historické zástavby s Mgr. Radkem Širokým, Ph.D.
Veřejné setkání 18. 3. 2017 moderuje Pavla Dusíková Jindrová
Veřejné setkání 18. 3. 2017
Veřejné setkání 18. 3. 2017
Veřejné setkání 18. 3. 2017
Veřejné setkání 18. 3. 2017
Veřejné setkání 18. 3. 2017
Veřejné setkání 18. 3. 2017
Veřejné setkání 18. 3. 2017
Workshop s žáky ze Základní školy Starý Plzenec
Workshop s žáky ze Základní školy Starý Plzenec
Workshop s žáky ze Základní školy Starý Plzenec

kontakt