fbpx

Účast veřejnosti, proč a jak?

Zapojování veřejnosti nebo také účast veřejnosti na rozhodování se neomezuje pouze na rozšiřování informací, ale jeho podstatou je získávání názorů veřejnosti a využití těchto názorů při přípravě rozhodnutí. Vnímání a přijetí každého rozhodnutí veřejné správy ze strany veřejnosti je zásadně ovlivněno měrou, jakou mohou občané ovlivnit jeho znění. K tomu, aby mohli občané přímo ovlivnit připravované rozhodnutí, slouží systém a techniky zapojování veřejnosti.
V České republice se dobrá praxe zapojování veřejnosti začíná pomalu prosazovat, a to i v případech, kdy není vyžadována zákonem. Pracovníci moderní veřejné správy si uvědomují, že demokracie nespočívá pouze v právu volebním. Snaží se nastavit nadstandardní procesy a mechanismy, které budou podporovat možnosti občanů rozhodovat o konkrétních záležitostech.

obálka knihy