fbpx

Centrum pro komunitní práci západní Čechy spouští analýzu participace v Plzni

27. 5. 2021

Praha, Brno a Ostrava v posledních letech stále častěji vyzývají své občany, aby se zapojili do plánování významných rozhodnutí nebo se podíleli na vytváření strategických dokumentů. Význam občanské participace roste, města zřizují samostatná pracoviště, kde odborníci iniciují projekty pro větší zapojení veřejnosti při rozhodování o budoucích projektech. Po třiceti letech, kdy se participace stala součástí agendy obcí, nastal čas na její reflexi. Analýza participace na celorepublikové úrovni a v Praze již proběhla, teď přišla na řadu i Plzeň.

Jaká je zpětná vazba pro zvýšenou účast občanů na rozhodování v Plzni? Co se daří, jaké jsou pozitivní zkušenosti? Kde jsou slabá místa a prostor pro změnu? S jakými problémy se organizátoři participace musejí potýkat? Kde jsou při tvorbě strategických dokumentů města příležitosti pro intenzivnější zapojení občanů? Centrum pro komunitní práci západní Čechy se snaží nalézt uspokojivou odpověď na tyto otázky a vytvořit tak podklady pro ještě efektivnější účast veřejnosti na městském rozhodování. To je cílem nového projektu Podpora participace v Plzni.

V první fázi projektu Podpora participace v Plzni zmapujeme zkušenosti se současnou praxí v participaci napříč odpovědnými orgány města. Naše šetření jsou zaměřená na politické představitele a odpovědné úředníky městské samosprávy.  Na základě výsledků analýzy budou popsány možnosti, jak participaci veřejnosti při tvorbě veřejné politiky v Plzni posílit. Šetření neprobíhá formou dotazníku, je založené v kvalitativním přístupu, resp. v otevřených otázkách směřujících ke zkušenosti informátorů. V žádném smyslu není analýza zaměřená na hodnocení kvality práce jednotlivých informátorů, data budou anonymizována a zobecněna.  Především nám jde o hledání forem podpory zapojování veřejnosti, ne o kritiku současného stavu. Tato úvodní analýza je nezbytná pro další diskuzi o budoucím směřování participace v Plzni.

Centrum pro komunitní práci odvedlo v této oblasti již velký kus práce. Organizujeme, moderujeme nebo konzultujeme participační projekty již dvacet tři let. Naší základnou je Plzeň, kde jsme přizvali občany třeba do plánování veřejných prostranství  a umožnili jim vyslovit svůj názor v rámci mnoha participačních projektů (například ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně proběhla projednání Borského a Lochotínského parku, Štruncových sadů, Mikulášského náměstí , parku Zemník a Podzemník na Košutce a dalších). Je tedy nasnadě, že se snažíme udělat maximum, aby participace v Plzni byla životaschopná a efektivní.

Nejsme v tom sami.

Záměr projektu Podpora participace v Plzni jsme připravili společně se zapsaným ústavem JOHAN, který provozuje Centrum pro sociální a kulturní projekty na bývalém nádraží Plzeň – Jižní předměstí. Podporu projektu vyjádřil i Útvar koncepce a rozvoje města Plzně jako úřad odpovědný za většinu koncepčních dokumentů. Pandemie poněkud pozastavila realizaci další  projektové aktivity, pravidelného diskuzního formátu o celoměstských tématech a strategiích. Pravidelné diskuze s občany se budou konat v prostorách Moving station.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Kontaktní osoby:
Mgr. Tereza Pelclová (odpovědná za zpracování analýzy)
tereza.pelclova@cpkp.cz