fbpx

Zveřejňujeme Analýzu participace v Plzni

13. 12. 2022

Zkušenosti se zapojováním občanů do rozhodování o rozvoji města mapuje nový dokument Analýza participace v Plzni.

Vznik Analýzy participace v Plzni byl iniciován naší organizací Centrem pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s výzkumným týmem Katedry Antropologie FF ZČU v Plzni. Dokument zpracovává výsledky tzv. kvalitativního výzkumu založeného na rozhovorech s vybranými informátory, v tomto případě se zástupci úřadů a politické reprezentace města.

Cílem uskutečněných interview bylo identifikovat nejčastější bariéry, které mohou zodpovědným osobám bránit v rozhodnutí dané téma veřejně projednat či naopak stimulanty, které k veřejnému projednání pozitivně motivují. Analýza participace přehledně popisuje zjištěné bariéry, které brání participaci nebo naopak stimulanty, které ji rozvíjejí. A zároveň, a to je klíčové, nabízí doporučení, jak současný stav participace v Plzni dále rozvíjet a zlepšovat.

Dokument představil vedoucí řešitelského týmu Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. Setkání se uskutečnilo v pondělí 5. prosince v prostorách Moving Station za účasti zastupitelů města, městských obvodů, zástupců úřadů a příspěvkových organizací města. Jsme rádi, že se prezentace zúčastnil současný náměstek primátora odpovědný za dopravu a životní prostředí Aleš Tolar, stejně jako ve stejné funkci v minulém období  působící Michal Vozobule. Účastnili se i místostarostové městských obvodů, a to Václav Cinádr ze Slovan, Jan Kakeš z Doubravky a Miroslav Šuma z ÚMO 1. Diskuse se účastnily i ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká, vedoucí Odboru kultury MMP Květuše Sokolová a zahradní architektky Hana Hrdličková, Jana Pechová a Irena Tolarová. Za účast děkujeme také kolegům z JOHANU a  Skautského institutu.

Cílem setkání bylo prezentovat výsledky analýzy, diskutovat o doporučeních, které dokument obsahuje a společně hledat cesty, jak je uvést do praxe. Do konce roku 2022 bude tištěná verze dokumentu distribuována všem relevantním institucím společně s nabídkou na možnost další diskuse k tématu.

Dokument Analýza participace je ke stažení zde.

Záměr projektu Podpora participace v Plzni  připravilo Centrum pro komunitní práci  společně se zapsaným ústavem JOHAN, který provozuje Moving Station – prostor pro současné umění a vzdělávání naproti nádraží Plzeň Jižní Předměstí.  Cílem je vytvořit a ozkoušet efektivní nástroje pro rozvoj participativních procesů v Plzni. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

logo