fbpx

Zveme k diskusi o veřejné dopravě v Plzni. Přijďte 6.4. od 17 hod do Moving station

22. 2. 2022

Jak jste ne/spokojeni s veřejnou dopravou? Co by se muselo změnit, abyste více využívali veřejnou dopravu? Využili byste při cestách po Plzni vlak nebo příměstské autobusy? Nejste spokojení a máte návrhy ke zlepšení?

Přijďte diskutovat na následující setkání:

Veřejná doprava 

Kdy: 6.4. 2022 od 17 do 19 hod

Kde: setkání se konají v prostorách Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň.

Registrace není povinná, pokud ale potvrdíte Vaši účast, velmi nám to pomůže při organizaci setkání. Registrace účasti je možná 

zde

nebo na mailu: administrativa.zc@cpkp.cz. 

Město Plzeň připravuje dopravní plán s výhledem do roku 2040 tzv. Generel veřejné dopravy, který bude mít potenciál usměrňovat v dlouhodobém výhledu všechny zásadní stavební akce týkající se veřejné dopravy. Také stanoví základní kvalitativní pravidla pro dopravní obsluhu okrajových částí města a určí priority v rozvoji kolejové a trolejové napájecí sítě i maximalizace jejího využití. Zpracovatelem generelu jsou Správa veřejného statku města Plzně (www.svsmp.cz) a Plzeňské městské dopravní podniky (www.pmdp.cz).

Na listopad 2022 (listopad 2022) je poté naplánováno představení zpracovaného Generelu veřejné dopravy opět veřejnosti.

Záměr projektu Podpora participace v Plzni  připravilo Centrum pro komunitní práci  společně se zapsaným ústavem JOHAN, který provozuje Moving Station – prostor pro současné umění a vzdělávání naproti nádraží Plzeň–Jižní Předměstí.  Cílem je vytvořit a ozkoušet efektivní nástroje pro rozvoj participativních procesů v Plzni. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

logo