fbpx

Jak proběhly diskuse o veřejné dopravě?

20. 4. 2022

Během března a v prvním dubnovém týdnu proběhlo deset workshopů se skupinami žáků základních škol a studentů středních škol, setkání s řediteli škol a rodiči, setkání se zástupci velkých zaměstnavatelů a na závěr proběhla diskuse se širokou veřejností, zájem o diskuse byl značný, všech diskusí se účastnilo celkem přibližně 300 diskutujících.

Společným jmenovatelem všech diskusí byla témata bezpečnosti, ekologie a poměr automobilové dopravy versus dopravy hromadné, pěší a cyklistické. Hosté diskusí sdíleli své zkušenosti z cestování po městě a přicházeli s konkrétními návrhy, jak situaci zlepšit. Zpracovatelé generelu veřejné dopravy – zástupci Správy veřejného statku města Plzně a Plzeňských městských dopravních podniků – tak získali mnoho podnětů ke zpracování, příkladů dobré praxe a návrhů ke změnám. Momentálně budou práce na generelu během tohoto roku pokračovat, na podzim proběhne představení dokumentu veřejnosti. Předpokládaný termín dalšího setkání je listopad 2022.

Edit: Setkání bylo odloženo na 8.3.2023.

Zápisy z jednotlivých setkání najdete zde:

z workshopů s dětmi

ze setkání se školami ze dne 14.3.2022

ze setkání s podniky z 16.3. 2022

ze setkání s veřejností z 6.4. 2022

Co se psalo v médiích najdete například tady, případně zde nebo zde.

 

Město Plzeň připravuje dopravní plán tzv. Generel veřejné dopravy s výhledem do roku 2040, který bude mít potenciál usměrňovat v dlouhodobém výhledu všechny zásadní stavební akce týkající se veřejné dopravy. Také stanoví základní kvalitativní pravidla pro dopravní obsluhu okrajových částí města a určí priority v rozvoji kolejové a trolejové napájecí sítě i maximalizace jejího využití.

Záměr projektu Podpora participace v Plzni  připravilo Centrum pro komunitní práci  společně se zapsaným ústavem JOHAN, který provozuje Moving Station – prostor pro současné umění a vzdělávání naproti nádraží Plzeň–Jižní Předměstí.  Cílem je vytvořit a ozkoušet efektivní nástroje pro rozvoj participativních procesů v Plzni. Jsme přesvědčení, že tvorba strategických dokumentů města není možná bez účasti veřejnosti. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

logo