fbpx

Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji

  • Termín realizace: 1. 10. 2021 – 30. 4. 2024
  • Místo realizace: Plzeňský kraj
  • město Plzeň, Plzeňský kraj, ARA ART, z. s., Společnost Tady a Teď, o. p. s.
  • www.platforma-plzen.cz/

Cílem projektu je iniciovat vznik platformy, která by přispívala k lepší integraci Romů v Plzeňském kraji. Měla by fungovat jako konzultační orgán, jenž se bude podílet na tvorbě veřejné politiky v Plzeňském kraji a průběžně ji vyhodnocovat. Hlavním posláním Platformy pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji je posilovat identitu a postavení zdejší romské komunity a zapojit ji do politického rozhodování, které se jí bezprostředně dotýká, jinými slovy s Romy o Romech.

https://www.fondyehp.cz/
https://eeagrants.org/

Projekt Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji, reg. č. LP-HROVA1A-003 je financován z Fondů Norska 2014-2021 v rámci programu LP – Program Lidská práva.

Základním předpokladem úspěšné integrace je nepochybně standardní bydlení. Naše snahy realizované pod značkou Víc než jen bydlení II (www.vicnezjenbydleni.cz) mají v této souvislosti klíčový význam, neboť posilují postavení Romů na soukromém trhu s bydlením. Naše sociálně zodpovědná agentura zprostředkovává bydlení pro diskriminované jedince a rodiny v bytové nouzi. Bydlení je zkrátka základ a východisko pro integraci a řešení dalších sociálních problémů, které s vyloučením ze standardního bydlení souvisejí. Jak to funguje? Ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů a sociálními pracovníky zprostředkováváme dlouhodobé bydlení potřebným jednotlivcům i rodinám. Zabýváme se i příčinami, které jim brání si byt vůbec najít nebo ho udržet.

Nedílnou součástí projektových aktivit jsou i vzdělávací akce pro zástupce veřejné správy, vzdělávacích institucí i poskytovatelů sociálních a návazných služeb v oblasti integrace Romů. Chceme tak zvýšit povědomí o jejich životě, romské historii a z ní plynoucích sociokulturních specifikách. V rámci projektu připravujeme také informační kampaň. Jejím cílem je seznámit veřejnost s možnostmi integrace a oslabit předsudky, které jsou stále v majoritní společnosti tak silně zakořeněné a často Romům znemožňují přístup k plnohodnotnému bydlení a v důsledku pak brání i jejich úspěšné integraci. Projekt je realizován v širokém partnerství, jak s neziskovými organizacemi, tak s partnery z veřejné správy (Plzeňský kraj a statutární město Plzeň).


The project aims to initiate establishment of the Platform for the improvement of Roma integration in the Plzen Region. The Platform will serve as a consultation body for development and evaluation of public policies in the Plzen Region. Activities of the Platform will be closely linked to key premise of successfull integration, which is ensuring standard housing.

The project will develop, monitor and evaluate a system of providing housing for disadvantaged people in housing need (Roma individuals and families) within the current real estate market, which together with the Platform's own activities is the key building block of the project and its contribution to Roma integration.

An important part of the project are educational activities provided for representatives of public administration, educational institutions and providers of social and related services in the field of Roma integration, as well as the broad information campaign aimed to communicate project outcomes and address and involve key stakeholders.

The project is implemented in a broad partnership, both with non-profit organizations and with partners from the public administration (Pilsen Region and the Statutory City of Pilsen).

aktuality

Plzeňská sociální realitní agentura zajistila bydlení první stovce klientů

8. 4. 2024

Sociální realitní agentura Víc než jen bydlení zajistila v Plzni standardní bydlení první stovce klientů. Samoživitelky s dětmi, romské rodiny, rodiny pěstounů a další lidé s omezeným přístupem na standardní trh s bydlením mohou čerpat reálnou pomoc od této inovativní služby, a to díky aktuální podpoře financí z Norských fondů. Sociální realitní agentura Víc než

více...

Rada Romů města Plzeň chce podpořit participaci Romů v kraji

7. 3. 2024

Český Rozhlas vydal krátký rozhovor s naším partnerem Davidem Tišerem z ARA ART, z.s., o založení Rady Romů, jejích plánech do budoucna i o iniciaci vzniku první romské neziskové organizace v Plzni. Celý rozhovor najdete zde. Nebo si ho můžete rovnou poslechnout.  

více...

Zveme na online seminář o sociokulturních specifikách romských žáků

20. 2. 2024

Centrum pro komunitní práci západní Čechy a Tady a Teď, o.p.s. Vás srdečně zvou na online seminář o sociokulturních specifikách romských žáků. Kurz poskytuje informační servis o společenských a kulturních specifikách romských rodin a navazuje tyto poznatky na konkrétní metody a postupy, kterými může škola zefektivnit kvalitu vzdělávání romských dětí. Důležitým leitmotivem celého programu jsou

více...

Zveme na akreditovaný kurz "Jsem OK, jsi OK"

2. 11. 2022

                  Program je zaměřený na rozvoj profesionality sociálních pracovníků pří práci s klienty: v sociálním vyloučení, chudobě, odlišném sociokulturním prostředí. Nabízí: metody a techniky zvládání stresu a konfliktních situací, vyzkoušíte si techniky komunikace z pohledu transakční analýzy, představí zásady a metody efektivní komunikace mezi pracovníky i pracovníkem

více...

Zveme na akreditovaný seminář na téma Pedagog a sociokulturní specifika romského žáka

29. 9. 2022

Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky z Plzeňského kraje na dvoudenní akreditovaný seminář věnovaný sociokulturním specifikům romských žáků. Seminář se bude konat ve dnech 17. a 18. října 2022 od 9:00 do cca 16 hodin v prostorách Magistrátu města Plzně, Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování, Jagellonská 8, Plzeň Absolvování kurzu Vám pomůže porozumět kontextu života

více...

kontakt