fbpx

Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji

  • Termín realizace: 1. 10. 2021 – 30. 4. 2024
  • Místo realizace: Plzeňský kraj
  • město Plzeň, Plzeňský kraj, ARA ART, z. s., Společnost Tady a Teď, o. p. s.
  • http://vicnezjenbydleni.cz/

Cílem projektu  je iniciovat vznik platformy, která by přispívala k lepší integraci Romů v Plzeňském kraji. Měla by fungovat jako konzultační orgán, jenž se bude podílet na tvorbě veřejné politiky v Plzeňském kraji a průběžně ji vyhodnocovat. Hlavním posláním Platformy pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji je posilovat identitu a postavení zdejší romské komunity a zapojit ji do politického rozhodování, které se jí bezprostředně dotýká, jinými slovy s Romy o Romech.

Projekt Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji, reg. č. LP-HROVA1A-003 je financován z Fondů Norska 2014-2021 v rámci programu LP – Program Lidská práva.

Základním předpokladem úspěšné integrace je nepochybně standardní bydlení. Naše snahy realizované pod značkou Víc než jen bydlení II (www.vicnezjenbydleni.cz) mají v této souvislosti klíčový význam, neboť posilují postavení Romů na soukromém trhu s bydlením. Naše sociálně zodpovědná agentura zprostředkovává bydlení pro diskriminované jedince a rodiny v bytové nouzi. Bydlení je zkrátka základ a východisko pro integraci a řešení dalších sociálních problémů, které s vyloučením ze standardního bydlení souvisejí. Jak to funguje? Ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů a sociálními pracovníky zprostředkováváme dlouhodobé bydlení potřebným jednotlivcům i rodinám. Zabýváme se i příčinami, které jim brání si byt vůbec najít nebo ho udržet.

Nedílnou součástí projektových aktivit jsou i vzdělávací akce pro zástupce veřejné správy, vzdělávacích institucí i poskytovatelů sociálních a návazných služeb v oblasti integrace Romů. Chceme tak zvýšit povědomí o jejich životě, romské historii a z ní plynoucích sociokulturních specifikách. V rámci projektu připravujeme také informační kampaň. Jejím cílem je seznámit veřejnost s možnostmi integrace a oslabit předsudky, které jsou stále v majoritní společnosti tak silně zakořeněné a často Romům znemožňují přístup k plnohodnotnému bydlení a v důsledku pak brání i jejich úspěšné integraci. Projekt je realizován v širokém partnerství, jak s neziskovými organizacemi, tak s partnery z veřejné správy (Plzeňský kraj a statutární město Plzeň).

kontakt