fbpx

Zveme na online seminář o sociokulturních specifikách romských žáků

20. 2. 2024

Centrum pro komunitní práci západní Čechy a Tady a Teď, o.p.s. Vás srdečně zvou na online seminář o sociokulturních specifikách romských žáků. Kurz poskytuje informační servis o společenských a kulturních specifikách romských rodin a navazuje tyto poznatky na konkrétní metody a postupy, kterými může škola zefektivnit kvalitu vzdělávání romských dětí.

Důležitým leitmotivem celého programu jsou otázky související se sociálním vyloučením a chudobou, kterým romské rodiny často čelí. Způsob výchovy a postavení dětí v romské rodině, historické zkušenosti, vztah ke vzdělání, solidarita, způsob komunikace, autority v romské komunitě, romština a romský etnolekt češtiny, to je jen výběr z témat, kterých se seminář dotýká.

Druhý blok je věnován zlepšování spolupráce mezi školou a romskými rodinami a konkrétním didaktickým postupům vedoucích k zefektivňování výuky v češtině, matematice, zeměpisu, přírodopisu a v dalších předmětech. Během celého semináře probíhá navazování konkrétních zkušeností a dotazů účastníků na jednotlivá témata v interaktivní diskusi.

Lektory kurzu jsou:

  • Vlasta Geryková, dlouholetá ředitelka inkluzivních škol s vysokým podílem romských dětí, v současnosti ředitelka školy Floriána Bayera v Kopřivnici, expertka v oblasti inkluzivního vzdělávání, se zaměřením na kinestetický učební styl.
  • David Tišer, absolvent romistiky na Filosofické fakultě UK, Rom, dlouholetý lektor, umělec, režisér, ředitel romské organizace Ara Art, z.s.
  • Barbora Šebová, romistka, lektorka, expertka na inkluzivní vzdělávání, projektová manažerka organizace Nová Škola, o.p.s..

Kurz se koná 13. a 14.března 2024 online v odpoledních hodinách (13:30 – 17:00)

Zájemci se mohou hlásit na e-mail adam.pospisil@cpkp.cz, či telefonicky na čísle 702 230 549.

 

Akce se koná v rámci projekt Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji, reg. č. LP-HROVA1A-003 je financován z Fondů Norska 2014-2021 v rámci programu LP – Program Lidská práva.