fbpx

Dostupné bydlení


Věnujeme se problematice dostupného bydlení v Plzeňském kraji jako nedílné součásti prevence sociálního vyloučení.

Snažíme se zajistit a udržet dostupné standardní bydlení domácnostem, které se ocitly v bytové nouzi, a umožnit jim přístup k dalším sociálním službám.  Jednak vytváříme strategie pro systémy sociálního bydlení na úrovní obcí, jednak provozujeme vlastní sociálně odpovědnou realitní agenturu, která pomáhá diskriminovaným domácnostem najít nový domov na volném trhu s bydlením.

Jsme rovněž členy Platformy pro sociální bydlení.

projekty

Podpora bydlení na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby

 • Termín realizace: 1. 4. 2023 – 31. 12. 2025
 • Místo realizace: Město Plzeň
více...

Víc než jen bydlení

 • Termín realizace: Od roku 2019
více...

Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji

 • Termín realizace: 1. 10. 2021 – 30. 4. 2024
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
více...

Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů na Plzeňsku

 • Termín realizace: 1. 1. 2019 – 30. 9. 2021
 • Místo realizace: plzeňská aglomerace (ITI Plzeň)
více...

Evaluace sociálního bydlení v Jindřichově Hradci

 • Termín realizace: 2018–2020
 • Místo realizace: Jindřichův Hradec
více...

Podpora odborného partnerství - prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji

 • Termín realizace: 1. 8. 2016 – 31. 7. 2018
 • Místo realizace: Obce Rokycany, Klatovy, Dobřany a Nýrsko v Plzeňském kraji
více...

publikace

Víc než jen bydlení, Sociálně odpovědná realitní služba v praxi

více...

Sociální bydlení: Zkušenosti ze čtyř měst Plzeňského kraje

více...

kontakt