fbpx

Evaluace sociálního bydlení v Jindřichově Hradci

  • Termín realizace: 2018–2020
  • Místo realizace: Jindřichův Hradec
  • Zadavatel: město Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec zahájilo v roce 2017 čtyřletý projekt, jehož cílem bylo vytvořit lokální koncepci sociálního bydlení na základě celostátní Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025. Cílovou skupinou byly sociálně vyloučení jednotlivci a rodiny nebo osoby sociálním vyloučením ohrožené, s nimiž se intenzivně pracovalo. Výsledky vykonané sociální práce měly ukázat, zda vůbec a jak dobře systém sociálního bydlení funguje.

Při evaluaci projektu jsme prověřovali, zda plánovaný systém sociálního bydlení dokáže reagovat na skutečnou situaci, a hodnotili dopady projektu na cílovou skupinu a naplnění stanovených cílů. Evaluační proces byl zahájen v únoru 2018 a ukončen v lednu 2020. Na samém začátku jsme vypracovali plán, jak budeme postupovat, a formulovali základní evaluační otázky v souladu s odbornými standardy doporučenými Evropskou unií pro autoevaluaci projektů. Pak jsme provedli vlastní průzkum založený na analýze projektové dokumentace a výstupů a rozhovorech s projektovým týmem, sociálními pracovníky a klienty sociálního bydlení. Vyhotovili jsme průběžnou a závěrečnou evaluační zprávu s doporučeními, která lze využít jak v rámci probíhajícího projektu, tak i pro budoucí projekty pro rozvoj sociálního bydlení ve městě.

Více informací o projektu sociálního bydlení v Jindřichově Hradci naleznete zde.

kontakt