fbpx

Sociální bydlení: Zkušenosti ze čtyř měst Plzeňského kraje

Publikace popisuje zkušenosti získané během spolupráce při zavádění systémů sociálního bydlení ve čtyřech městech Plzeňského kraje. Jedná se o dvě obce s rozšířenou působností – Klatovy a Rokycany, a dvě obce s pověřeným obecním úřadem – Nýrsko a Dobřany. Naleznete zde závěry z analýz mapujících oblast bydlení v těchto městech, poznatky získané z rozhovorů s lidmi v bytové nouzi, které se staly východiskem pro modelová řešení sociálního bydlení a navazujícího systému sociálních služeb na území těchto měst.

Publikace vznikla v rámci projektu Podpora odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000958, financovaného z prostředků OPZ. Podrobnější informace o něm naleznete na http://plzenske-socialni-bydleni.cz/

obálka publikace