fbpx

Podpora odborného partnerství - prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji

  • Termín realizace: 1. 8. 2016 – 31. 7. 2018
  • Místo realizace: Obce Rokycany, Klatovy, Dobřany a Nýrsko v Plzeňském kraji
  • Plzeňský kraj

Vznikla modelová řešení pro systémy sociálního bydlení ve čtyřech městech Plzeňského kraje. Vypracovali jsme rovněž návrhy, jak optimálně nastavit sociální služby, které v oblasti udržitelnosti bydlení působí. Součástí projektu byly analýzy bytové situace jednotlivých měst.

Dále vznikla koalice odborného partnerství, tvořená zástupci Plzeňského kraje, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších expertů na problematiku bydlení. Následně jsme pro zapojená města vypracovali tyto strategické dokumenty: Návrh systému sociálního a prostupného bydlení na roky 2018–2023 a Návrh doporučení Plzeňskému kraji jako správci krajské sítě sociálních služeb. Na závěr projektu jsme získané zkušenosti a poznatky shrnuli v publikaci Sociální bydlení: Zkušenosti ze čtyř měst Plzeňského kraje.

 

Projekt byl podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

kontakt