fbpx

Víc než jen bydlení, Sociálně odpovědná realitní služba v praxi

Tato publikace nemá být striktním návodem, jak řídit sociálně odpovědnou realitní službu, ale jen cestou ke sdílení našich zkušeností z realizace této aktivity, kterou jsme přistupovali k řešení bytové nouze na Plzeňsku. Tímto inovativním způsobem jsme spolupracovali se soukromými vlastníky bytů a sociálními pracovníky spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb a společnými silami jsme pomáhali získávat bydlení především rodinám, které mají jinak k bydlení z různých důvodů ztížený přístup (diskriminace, předsudky, nedostatek financí apod.). V jednotlivých kapitolách jsme se čtenářům snažili přiblížit podstatnou část aktivit, které jsou nezbytné pro efektivní fungování takové služby a podělit se o naše postřehy a doporučení, pro jejich zlepšení. Vedle zmíněného publikace prezentuje také konkrétní výstupy z realizace projektu a je navíc zpestřena stručnými autentickými příspěvky a fotografiemi některých klientů, sociálních pracovníků a soukromých majitelů bytů našeho projektu.
Jsme moc rádi, že díky ochotě majitelů bytů i sociálních pracovníků můžeme v podobných aktivitách i nadále pokračovat a doufáme, že publikace bude inspirací i pro další realizátory projektů zaměřených na podporované bydlení.

Publikace vznikla v rámci projektu Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů na Plzeňsku, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010257, financovaného z prostředků OPZ.