fbpx

Víc než jen bydlení

Od roku 2019 nabízíme pod značkou Víc než jen bydlení sociálně odpovědnou realitní službu pro osoby v bytové tísni v Plzni a okolí. Naším cílem je ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů poskytovat standardní nájemní bydlení lidem, kteří na běžném realitním trhu nemají rovné příležitosti. Do oblasti sociálního bydlení, které dnes již některá města a obce poskytují, přinášíme další možnosti. Za vzor jsme si vzali sociální realitní agentury, které od 70. let minulého století začaly v některých západoevropských městech pomáhat lidem s nízkými příjmy ve svízelné bytové situaci.

„Našimi nájemníky“ jsou nejčastěji matky samoživitelky, romské rodiny, rodiny pěstounů nebo třeba cizinci. Spolupracujeme s renomovanými poskytovateli sociálních služeb (Tady a teď, o. p. s., Člověk v Tísni, o. p. s., Domus, z. s.), kteří pomáhají s dlouhodobou udržitelností uzavřených nájemních vztahů. Majitelům nemovitostí, kteří se rozhodnou do projektu vstoupit, nabízíme celou řadu benefitů a garancí. Ručíme za platby nájmů, pravidelně navštěvujeme svěřené byty, pomáháme s vyřizováním administrativních záležitostí, kontrolujeme užívání bytů a jejich technický stav, řešíme případné sousedské spory atd. Při jednání o spolupráci s konkrétním majitelem uplatňujeme individuální přístup, jediným naším požadavkem je férový přístup k nájemníkům a standardní kvalita bytu za cenu v čase a místě obvyklou.

Víc než jen bydlení dosud (k 31. 12. 2022) poskytlo šanci na slušné bydlení osmnácti rodinám, což dohromady včetně dětí činí téměř sedmdesát osob. Dokázali jsme, že soukromý sektor může být funkčně zapojen do řešení jednoho z nejpalčivějších sociálních problémů dneška. Děkujeme všem majitelům a partnerům za spolupráci a těšíme se na další.

Od roku 2019 byla činnost naší realitní služby finančně podpořena:

V období 1. 1. 2019 – 30. 9. 2021 finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V období 1. 10. 2021 – 30. 4. 2024 z Fondů Norska 2014-2021 v rámci programu LP – Program Lidská práva.

V období 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023 jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně.

kontakt