fbpx

Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů na Plzeňsku

  • Termín realizace: 1. 1. 2019 – 30. 9. 2021
  • Místo realizace: plzeňská aglomerace (ITI Plzeň)
  • Partneři projektu: Společnost Tady a Teď, o.p.s., Člověk v tísni o.p.s., Domus-Centrum pro rodinu, z.s.
  • Víc než jen bydlení

Záměr projektu vychází z principu, že bydlení patří mezi základní potřeby člověka a teprve v momentě jejího uspokojení mohou být realizovány další kroky vedoucí k sociální inkluzi. Základním cílem projektu je proto přispět k prevenci sociální exkluze a opětovnému začlenění osob ocitajících se v bytové nouzi do běžného života společnosti, a to poskytnutím podpory pro získání a udržení standardního bydlení a zvyšováním jeho dostupnosti prostřednictvím spolupráce se soukromými vlastníky bytů.
Za tímto účelem jsme založili sociálně odpovědnou realitní službu Víc než jen bydlení, prostřednictvím které ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů poskytujeme standardní nájemní bydlení lidem, kteří na běžném realitním trhu nemají rovné příležitosti.

Projekt „Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků na Plzeňsku", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010257 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Během realizace projektu jsme v Plzni poskytli šanci na slušné bydlení čtrnácti rodinám, což dohromady včetně dětí činí téměř šedesát osob. Dokázali jsme, že soukromý sektor může být funkčně zapojen do řešení jednoho z nejpalčivějších sociálních problémů dneška. Děkujeme všem majitelům a partnerům za spolupráci a těšíme se na další.

aktuality

Víc než jen bydlení pokračuje

18. 11. 2021

Sociálně odpovědná realitní agentura Víc než jen bydlení má za sebou již 32 měsíců usilovné práce v oblasti sociálního bydlení. A nekončíme! Díky podpoře Norských fondů můžeme pod označením Víc než jen bydlení II tuto úspěšnou realitní službu vykonávat dalších 31 měsíců! A jak „jednička“ dopadla? Celkem bylo uzavřeno 17 nájemních smluv. Pomohli jsme tak normálně

více...

Reportáž o průběhu projektu Víc než jen bydlení

12. 12. 2020

Za dosavadní rok a půl trvání projektu Víc než jen bydlení  se nám v Plzni podařilo získat 13 bytů. Aktuálně budeme nově obsazovat 4 byty ještě před Vánocemi. Jsou to různé rodiny, i vícečetné romské rodiny se šesti dětmi, nebo je tam třeba maminka s pěti dětmi. Pak tam jsou samoživitelky s jedním či dvěma

více...

Rozhovor s majitelem bytu

1. 9. 2019

Redaktorka pořadu O Roma vakeren (Romové hovoří) Renata Horváthová vyzpovídala majitele bytu, který s námi spolupracuje a pronajímá byt. Poslechněte si rozhovor od 8:40 minuty. Věříme, že se najdou další vlastníci nemovitostí, kteří se do projektu zapojí. Záznam rozhovoru naleznete zde.

více...

Založili jsme první sociálně odpovědnou agenturu v Plzni

27. 5. 2019

Přístup k férovému a slušnému bydlení není samozřejmostí pro všechny skupiny obyvatel nejen v Plzeňském kraji. Chybějící zákon o sociálním bydlení i dlouhé čekací lhůty a přísně nastavené podmínky pro získání nájemního bydlení řady obcí zhoršují problémy spojené s bytovou nouzí. Proto začínáme nabízet sociálně odpovědné realitní služby pronajímatelům nemovitostí na Plzeňsku. Pokud chcete výhodně

více...

ohlasy

  • „Na spolupráci mě zaujalo, že mi garantují bezproblémový nájem. Moje první otázka byla: Jakým způsobem mi to garantujete? Byly mi popsány procedury výběru nájemníků, jejich v uvozovkách kontroly i finančně právní záruky. Tohle působilo velmi seriózně i užitečně. A skutečně je ta spolupráce vynikající.“

  • majitel nemovitosti
  • „Bydlení je v naší sociální práci problém číslo jedna, pokud lidé nemají bydlení, nejde dělat progres ve vzdělání nebo zaměstnání. V tomto ohledu je projekt Víc než jen bydlení určitě přínosem.“

  • sociální pracovník
  • „V počátku měli sousedé k nastěhované rodině nedůvěru, ale to se poměrně brzy změnilo.“

  • majitel nemovitosti

kontakt