fbpx

Víc než jen bydlení

  • Termín realizace: 1. 1. 2019 – 30. 9. 2021
  • Místo realizace: plzeňská aglomerace (ITI Plzeň)
  • Partneři projektu: Společnost Tady a Teď, o.p.s., Člověk v tísni o.p.s., Domus-Centrum pro rodinu, z.s.
  • Víc než jen bydlení

Pod značkou Víc než jen bydlení nabízíme sociálně odpovědnou realitní službu pro osoby v bytové tísni v Plzni a okolí. Naším cílem je ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů poskytovat standardní nájemní bydlení lidem, kteří na běžném realitním trhu nemají rovné příležitosti. Do oblasti sociálního bydlení, které dnes již některá města a obce poskytují, přinášíme další možnosti. Za vzor jsme si vzali sociální realitní agentury, které od 70. let minulého století začaly v některých západoevropských městech pomáhat lidem s nízkými příjmy ve svízelné bytové situaci.

Projekt „Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků na Plzeňsku", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010257 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

„Našimi nájemníky“ jsou nejčastěji matky samoživitelky, romské rodiny, rodiny pěstounů nebo třeba cizinci. Spolupracujeme s renomovanými poskytovateli sociálních služeb (Tady a teď, o. p. s., Člověk v Tísni, o. p. s., Domus, z. s.), kteří pomáhají s dlouhodobou udržitelností uzavřených nájemních vztahů. Majitelům nemovitostí, kteří se rozhodnou do projektu vstoupit, nabízíme celou řadu benefitů a garancí. Ručíme za platby nájmů, pravidelně navštěvujeme svěřené byty, pomáháme s vyřizováním administrativních záležitostí, kontrolujeme užívání bytů a jejich technický stav, řešíme případné sousedské spory atd. Při jednání o spolupráci s konkrétním majitelem uplatňujeme individuální přístup, jediným naším požadavkem je férový přístup k nájemníkům a standardní kvalita bytu za cenu v čase a místě obvyklou.

Během tří let, kdy jsme realizovali první fázi tohoto projektu, jsme v Plzni poskytli šanci na slušné bydlení čtrnácti rodinám, což dohromady včetně dětí činí téměř šedesát osob. Dokázali jsme, že soukromý sektor může být funkčně zapojen do řešení jednoho z nejpalčivějších sociálních problémů dneška. Děkujeme všem majitelům a partnerům za spolupráci a těšíme se na další.

aktuality

Víc než jen bydlení pokračuje

18. 11. 2021

Sociálně odpovědná realitní agentura Víc než jen bydlení má za sebou již 32 měsíců usilovné práce v oblasti sociálního bydlení. A nekončíme! Díky podpoře Norských fondů můžeme pod označením Víc než jen bydlení II tuto úspěšnou realitní službu vykonávat dalších 31 měsíců! A jak „jednička“ dopadla? Celkem bylo uzavřeno 17 nájemních smluv. Pomohli jsme tak normálně

více...

Reportáž o průběhu projektu Víc než jen bydlení

12. 12. 2020

Za dosavadní rok a půl trvání projektu Víc než jen bydlení  se nám v Plzni podařilo získat 13 bytů. Aktuálně budeme nově obsazovat 4 byty ještě před Vánocemi. Jsou to různé rodiny, i vícečetné romské rodiny se šesti dětmi, nebo je tam třeba maminka s pěti dětmi. Pak tam jsou samoživitelky s jedním či dvěma

více...

Rozhovor s majitelem bytu

1. 9. 2019

Redaktorka pořadu O Roma vakeren (Romové hovoří) Renata Horváthová vyzpovídala majitele bytu, který s námi spolupracuje a pronajímá byt. Poslechněte si rozhovor od 8:40 minuty. Věříme, že se najdou další vlastníci nemovitostí, kteří se do projektu zapojí. Záznam rozhovoru naleznete zde.

více...

ohlasy

  • „Na spolupráci mě zaujalo, že mi garantují bezproblémový nájem. Moje první otázka byla: Jakým způsobem mi to garantujete? Byly mi popsány procedury výběru nájemníků, jejich v uvozovkách kontroly i finančně právní záruky. Tohle působilo velmi seriózně i užitečně. A skutečně je ta spolupráce vynikající.“

  • majitel nemovitosti
  • „Bydlení je v naší sociální práci problém číslo jedna, pokud lidé nemají bydlení, nejde dělat progres ve vzdělání nebo zaměstnání. V tomto ohledu je projekt Víc než jen bydlení určitě přínosem.“

  • sociální pracovník
  • „V počátku měli sousedé k nastěhované rodině nedůvěru, ale to se poměrně brzy změnilo.“

  • majitel nemovitosti

kontakt