fbpx

Víc než jen bydlení pokračuje

18. 11. 2021

Sociálně odpovědná realitní agentura Víc než jen bydlení má za sebou již 32 měsíců usilovné práce v oblasti sociálního bydlení. A nekončíme! Díky podpoře Norských fondů můžeme pod označením Víc než jen bydlení II tuto úspěšnou realitní službu vykonávat dalších 31 měsíců!

A jak „jednička“ dopadla? Celkem bylo uzavřeno 17 nájemních smluv. Pomohli jsme tak normálně bydlet 21 dospělým s celkem 34 dětmi. Tři rodiny mohly odejít z přeplněného bytu, další dvě z nevyhovujícího podnájmu, pět rodin se rozloučilo s azylovými domy a dalších pět se přestěhovalo do vlastního z ubytoven. To vše se povedlo díky spolupráci s 13 majiteli nemovitostí, kteří nám poskytli celkem 15 bytů.

Na projektu se podílelo i 13 sociálních pracovníků, kteří našim nájemníkům pomáhali překonávat překážky spojené s přechodem do standardního bydlení. Lidí v bytové nouzi je ale stále dost, proto jedeme dál! I když se změnil název projektu a poskytovatel dotace, pod značkou Víc než jen bydlení II budeme i nadále pomáhat lidem diskriminovaným na trhu s bydlením a ve spolupráci s majiteli bytů a sociálními pracovníky partnerských organizací hledat cesty, jak předcházet zbytečným předsudkům a diskriminaci v oblasti bydlení. V provozu zůstávají i webové stránky projektu www.vicnezjenbydleni.cz, včetně facebookového profilu.

O tom, že sociálně realitní služba může docela dobře fungovat, se můžete přesvědčit také v následujícím videu.