fbpx

Zveme na akreditovaný kurz "Jsem OK, jsi OK"

2. 11. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program je zaměřený na rozvoj profesionality sociálních pracovníků pří práci s klienty: v sociálním vyloučení, chudobě, odlišném sociokulturním prostředí. Nabízí:

  • metody a techniky zvládání stresu a konfliktních situací,
  • vyzkoušíte si techniky komunikace z pohledu transakční analýzy,
  • představí zásady a metody efektivní komunikace mezi pracovníky i pracovníkem a klientem,
  • podpoří psychohygienu pracovníka,
  • zmapuje téma sociální a ekonomické chudoby osob v nouzi,
  • vysvětlí a na modelových příkladech ukáže specifický přístup k osobám romského etnika v situaci sociálního vyloučení,
  • bude Vás motivovat a rozvíjet směrem k profesnímu růstu, týmové spolupráci a větší profesionalitě v práci s klienty.

Zájemci se mohou přihlásit do 11. listopadu 2022 na e-mail: barbora.mendlova@tadyated.org

Pozvánka ke stažení

Harmonogram a podrobný obsah kurzu ke stažení

Komu je kurz určen: sociální pracovnice a pracovníci, pracovnice a pracovníci ÚP ČR,
pracovnice a pracovníci v sociálních službách, pracovnice a pracovníci MMP
Lektorský tým: Mgr. Jakub Čihák, Mgr. Jakub Geisler, Bc. David Tišer
Program má akreditaci MPSV: č. A2021/0200-SP/VP
Garant programu: R-Mosty z.s.
Rozsah: 16 vyučovacích hodin (2 dny po 8 vyučovacích hodinách)

Obsah programu: Stres a psychohygiena (relaxační techniky, zvládání stresu s zátěžových situacích), standardizovaná komunikace (zásady, pravidla, příprava, práce s naladěním), komunikace z pohledu transakční analýzy, efektivní komunikace v praxi, sociální vyloučení a chudoba v ČR, sociokulturní specifika romských klientů, sebedefinice pracovníka (nácvik řešení modelových situací), řešení modelové situace.

Vzdělávací program je postaven na specifických objednávkách účastníků v rámci probíraných témat a na metodice aktivního učení a využívání/sdílení zkušeností účastníků pro formulaci nových řešení. Lektoři společně s účastníky formulují zakázku pro daný program. Předpokladem je existence vnitřního potenciálu všech účastníků pro zvládání složitých/nečekaných situací.

Metody a techniky v programu: Program je interaktivní, nabízí práci ve dvojicích, v menších i celé skupině. Obsahuje případové studie, praktické techniky (Schultz. Jacobson – antistresové techniky), hraní rolí, skupinovou zpětnou vazbu, skupinovou facilitaci a orientaci na řešení, evaluační dotazníky a pozitivní podporu účastníkům.