fbpx

Multidisciplinární spolupráce v oblasti prevence odebírání dětí z rodin ve venkovských oblastech Plzeňského kraje

  • Termín realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026
  • Místo realizace: Plzeňský kraj

Chceme podpořit intenzivnější spolupráci sociálních služeb, škol a státního orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Vycházíme z našich zkušeností z komunitního plánování sociálních služeb a místních akčních plánů vzdělávání z Plzeňského kraje, že tato intenzivnější spolupráce v území chybí. To může někdy zbytečně vést ke krajnímu řešení, tedy odebírání dětí z rodin.

Proto budou v projektu realizována pravidelná setkávání, která pomohou již v zárodku identifikovat problém v rodině či podchytit akutní případy ohrožených dětí. Funkčnost a postupy těchto setkání budou ověřena ve třech regionech Plzeňského kraje. Z dobré praxe vznikne metodický postup pro vzájemnou spolupráci mezi školami, sociálně aktivizačními službami a OSPOD.

Projekt Multidisciplinární spolupráce v oblasti prevence odebírání dětí z rodin ve venkovských oblastech Plzeňského kraje, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_017/0000965, je finančně podporován EU.

aktuality

Proběhne první kulatý stůl k problematice ochrany dětí

16. 2. 2024

Dne 13. března 2024 v 13 hodin na Americké 39 v Plzni proběhne první setkání institucí a organizací, které se věnují problematice ochrany dětí a rodin na Nýřansku. Společně se tak setkají zástupci OSPOD Nýřany, základních i mateřských škol a sociálních služeb pro rodinu s dětmi působící v dané oblasti. Na setkání budou představeny výsledky dosavadního šetření, které

více...

kontakt