fbpx

Proběhne první kulatý stůl k problematice ochrany dětí

16. 2. 2024

Dne 13. března 2024 v 13 hodin na Americké 39 v Plzni proběhne první setkání institucí a organizací, které se věnují problematice ochrany dětí a rodin na Nýřansku. Společně se tak setkají zástupci OSPOD Nýřany, základních i mateřských škol a sociálních služeb pro rodinu s dětmi působící v dané oblasti. Na setkání budou představeny výsledky dosavadního šetření, které k této problematice Centrum pro komunitní práci realizovalo.

Současně bude vytvořen prostor k navázání bližší spolupráce i výměně zkušenosti a hledání společné cesty v zájmu ohrožených děti. Na toto setkání postupně naváží další obdobná setkání, a to na Kralovicku, Klatovsku, Horažďovicku, Blovicku a Přešticku.